Obavještenje o otvaranju info punkta na novoj, trajnoj lokaciji u marini Porto Montenegro

28-August-2018

Turistička organizacija Tivat obavještava da je info punkt smješten na novoj, trajnoj lokaciji, dodjeljenoj od strane menadzmenta kompanije Porto Montenegro. Rezidenti Porto Montenegra će moći, pored naplate takse za plovne objekte izvršiti i svoju prijavu boravka. Takođe, na info punktu će moći dobiti sve neophodne informacije, kao i propagandni materijal.

Turistička organizacija Tivat

post image