Otkazan međunarodni karneval u Tivtu

30-Mart-2020

Na sastanku Upravnog odbora NVU Maškarada Tivat, u konsultaciji sa Turističkom organizacijom kao glavnim pokroviteljem, odlučeno je da se otkaže Međunarodni karneval u Tivtu koji je planiran za period 11-14 jun 2020. godine.

„Imajući u vidu tešku situaciju zbog pandemije COVID-19 koja je zadesila čovječanstvo, pa i našu državu, kao i neizvjesnost u vezi trajanja novonastale situacije, smatramo da je ova odluka potpuno opravdana i jedino moguća. Sada je najbitnija odgovornost svakog pojedinca da se sačuva zdravlje i da se izvučemo sa što je moguće manjom štetom.  S obzirom na činjenicu da međunarodni karneval podrazumijeva veliki broj karnevalista iz inostranstva iz preko 10 zemalja širom svijeta, veliki broj domaćih učesnika, naročito đece, brojnu publiku, kao i da je proces organizacije vrlo složen i zahtjevan, uz budžet od preko 50 hiljada eura, smatramo da minimum društvene odgovornosti predstavlja otkazivanje takvog događaja u ovom momentu. Zahvaljujemo svim sponzorima na spremnosti da podrže ovu manifestaciju, te apelujemo da sva novčana sredstva koja su planirali za sponzorstvo karnevala za ovu godinu preusmjere na pomoć u borbi protiv pandemije, kao i za sanaciju štete koja će zbog iste nastati“ zaključio je menadžer karnevala Goran Božović.

Novi datum za realizaciju bogatog programa Trećeg međunarodnog karnevala u Tivtu planiran je 10-13. jun 2021. godine.

post image