Posmatranje ptica i ekoturizam na južnom Jadranu (BETSA)

19-Februar-2016

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Ekološko društvo Boke Kotorske i Opština Tivat u saradnji sa Opštinom Baška Voda, Hrvatskim institutom za održivi razvoj i udruženjem BIOM iz Hrvatske je organizovao radionicu povodom realizacije projekta  „Posmatranje ptica i ekoturizam na južnom Jadranu (BETSA)“ koji je finansiran iz IPA Prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora.

TO Tivat je uzela učešće na Zajedničkoj strateškoj radionici koja se održala 17. i 18.02.2016 g. u Baškoj Vodi,  sa ciljem upoznavanja partnera na hrvatskoj strani granice i kreiranja zajedničkih inicijativa sa posebnim akcentom na posmatranje prica.

Na radionici su bili prezentovani primjeri dobre prakse na polju ekoturizma i posmatranja ptica  koje je vodila Moderator Tadeja L. Colnar (Inoa).

Učesnici radionice su imali priliku da vide neke od najboljih međunarodnih primjera eko turizma i turizma posmatranja ptica. Nakon toga radionica je obuhvatala interaktivnu sesiju o zajedničkoj viziji i prekograničnoj inicijativi posmatranja ptica i ekoturizma sa temom “U kojim okvirima ste spremni da se angažujete a smatrate da su prioritetne za razvoj prekogranične ponude turizma posmatranja ptica BETSA“

post image