Saopštenje za medije sa održane konferencije povodom raspodjele sredstava za projekte kulturne valorizacije

30-Septembar-2019

Turistička organizacija Opštine Tivat je na današnjoj konferenciji za novinare upriličila predstavljanje projekta koji su shodno Javnom pozivu učestvovali u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji opštine Tivat.

Članovi komisije u sastavu – predsjednik Dragan Laković i članice – Jelena Bošković i Gabrijela Glavočić su se usaglasili, da ukupno sva tri pristigla projekta dobiju maskismalni broj bodova (100). U pitanju su sledeći projekti:

– Ostaci rimskog vodovodnog sistema – JU „Muzej i galerija Tivat”

– Kulturna valorizacija i turistička prezentacija lokaliteta Sv. Vid – NVO „Djela, ne riječi – Res, non verba”

– Valorizacija spomen-obilježja Tivta u funkciji turističke ponude – NVO „Montemisija”.

Sa navedenim projektantima su danas potpisani i ugovori koji sa realizacijom počinju od sjutra i trajaće narednih pet mjeseci, čiju će dinamiku pratiti nadzorni organ određen od strane TOT-a.

„Osim zakonske obaveze iz dijela o 10% ukupnog prihoda od boravišne takse, koji smo u ovu svrhu dužni opredijeliti, cilj nam je dati još značajniji doprinos u razvoju kulturnog turizma, kao najbrže rastućeg sektora turističke privrede. Kulturni turizam ima značajne ekonomske prednosti u razvoju destinacije, jer je manje podložan sezonalnosti i privlači turiste veće platežne moći, al ii turiste s udaljenih tržišta. Takve destinacije, poput naše, nemaju resurse koji predstavljaju osnov za razvoj masovnog turizma, pa se kreiranjem manjeg, ali autentičnog proizvoda vezanog za kulturu omogućava kreiranje prepoznatljivog imidža i identiteta destinacije. Na ovaj način težimo da kulturu ne posmatramo više kao propratni proizvod naše ponude, već kroz ovakve i slične projekte valorizacije utičemo da i ona predstavlja osnovnu turističku ponudu naše destinacije”- Gabrijela Glavočić.

Do kraja godine se očekuje i novo raspisivanje Javnog poziva za sredstva od 2017. godine.

post image