Sjednica Izvršnog odbora Turističke organizacije Tivat

28-April-2017

U proteklom periodu u Turističkoj organizaciji Tivat održane su dvije sjednice Izvršnog odbora. Dana 12.04.2017.godine u prostorijama Turističke organizacije Tivat održana je VIII po redu redovna sjednica IO u postojećem sastavu, a I u ovoj godini sa početkom u 10:00 h. Sjednica je održana u sastavu 6 članova Izvršnog odbora. Na sjednici je razmatran sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice od 01.12.2016.godine
 2. Razmatranje pristiglih zahtjeva za sponzorstvo
 3. Razmatranje zahtjeva zaposlenog Milorada Cileta Karadžića o isplati jubilarnih 20 godina rada u okviru Turističkog saveza/organizacije Tivta
 4. Razno

Predsjednik Izvršnog odbora Turističke organizacije Tivat, g-din Frano Bošković, otvorio je sjednicu Izvršnog odbora.  Na sjednici su se razmatrala sljedeća pitanja:

 • Imenovanje Kristine Škanate za člana savjeta Radio Tivta na predlog TO Tivat, a iz oblasti turizma.
 • Isplata sredstava planinarskom društvu “Vjeverice” kao doprinos u dosadašnjoj saradnji u čišćenju staza.

Takođe su se razmatrali i pristigli zahtjevi za sponzorstva, od kojih su odobrena sljedeća:

 • Sponzorstvo dokumentarne emisije “Na veslu priče” sa smještajem ekipe,
 • Modna revija Sanje Matijević povodom 10 godišnjice rada
 • NVO “Maškarada” i njihov odlazak na Maltu.

U okviru tačke “Razno”  pokrenula se inicijativa u budućem angažovanju oko sređivanja Rimskog puta, a na zahtjev člana IO Miroslava Franovića, kao i mogućnosti da se u ovim, kao i u sličnim projektima aplicira kod EU fondova na prijedlog direktorice Stručne službe Gabrijele Glavočić.

Sjednica Izvršnog odbora završena je u 12:00h.

II sjednica Izvršnog odbora u ovom mjesecu, a IX po redu u ovom sastavu održala se juče, 27.04.2017.godine  u prostorijama Stručne službe Turističke organizacije Tivat. Sjednica je održana u sastavu 6 članova Izvršnog odbora na čelu sa  predsjednikom Franom Boškovićem. Sa sjednice je iz opravdanih razloga izostao jedan član IO.

Na sjednici IO Turističke organizacije Tivat usvojen je sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice od 12.04.2017.godine
 2. Priprema za sezonu 2017 godine ( sugestije, prijedlozi, opservacija Plana i programa (predviđenog), elaboracija oko već odrađenog do sada i planovi za dalje)
 3. Razno

Nakon usvajanja zapisnika sa sjednice 12.04.2017.godine, na zahtjev predsjednika IO, direktorica Stručne službe Gabrijela Glavočić upoznala je članove IO sa sajmovima na koje je TO Tivat uzela učešće, kao i predočila činjenice  o posjećenosti istih. Sajmovi na kojima je TO nastupila u 2017.godini su:

Utreht, Beč, Beograd, Budimpešta, Prag, Moskva, Berlin, Stokholm, Peking, Skoplje i ono što je preostalo u ovom periodu jeste sajam turizma u Lukavcu, kao i regionalna kampanja Road show.

Direktorica Stručne službe TO Gabrijela Glavočić izrazila je zadovoljstvo nastupima na inostranim tržištima, kao i na tržištima u regionu. Prijedlog koji je proizašao iz iskustva sa sajmova jeste da da se sajam u Skoplju zbog slabe posjećenosti organizuje svake druge godine, kao i da za narednu godinu razmišljamo o nastupu na sajmu u St. Petersburgu jer se pokazao kao bolje tržište od Moskve. Osim ova dva sajma za narednu godinu razmatraće se i odlazak u Dubai, a pomenuti sajam ima prednost zbog avio linije Tivat- Dubai. Na taj sajam će se otići samostalno bez obzira na to ako ne bude interesovanja od strane NTO ili drugih LTO.

Gabrijela Glavočić upoznala je članove IO i sa planom događaja za Ljeto 2017, koji je zaključen sa minimalnim sugestijama na već postavljeni plan ( koji je rađen po opredijeljenim sredstvima za tu namjenu). U planu i programu za 2017.godinu TO Tivat je ostavila prostora i za prijedlog koncerta od strane Udruženja privrednika koji će se uvrstiti u program TO u narednih 7 dana. Konačan program za Ljeto 2017. godine će nakon 15.maja biti dostupan javnosti.

Direktorica Stručne službe TO Tivat, Gabrijela Glavočić je iznjela prijedlog članovima IO o dijelu koji je Turistička organizacija dužna po Zakonu utrošiti na održivi razvoj turizma i upoznala ih sa novim projektom na kojem se već uveliko radi sa ciljem produženja turističke sezone, a koji će biti krajem septembra, a   sredstva koja smo dužni utrošiti na valorizaciju kulturne baštine da bude predmet sljedeće sjednice  nakon ljeta po već postavljenim prijedlozima iz plana, a najvjerovatnije da će u pitanju biti obnova crkve Sv. Srđa.

Sjednica Izvršnog odbora Turističke organizacije Tivat se završila u 12:45 h.

post image