„ Tivat -No stress WI – FI zone“

28-Maj-2018

Turistička organizacija Tivat obavještava da je pušten u rad „Tivat – No stress WI -FI zone“ na 16 antena , rasprostranjenih na 12 lokacija u gradu. Na osnovu dva dana testnog perioda rada, priključenih 15 od 16 planiranih antena, baza podataka „Mailchimp“ je evidentirala 288 korisnika sa registrovanim e-mail adresama.
Kroz ovu platformu biće ponuđena i mogućnost marketinga svim zainteresovanim subjektima u vidu banera, o čemu se detaljnije informcije mogu dobiti na adresi TOT-a.
Ova platforma će nuditi servisne informacije svih preduzeća navedenih na platformi, linkujući se direktnim klikom na njihove sajtove.
Turistička organizacija Tivat će i u budućem periodu raditi na unapredjenu kako postojećih tako i uvođenju novih tehničkih inovacija , a sve u cilju zadovoljavanja turističke klijentele kako bi u potpunosti odgovorili njihovoj potražnji.

Vaša Turistička organizacija Tivat

post image