Koncert DUO MarGo – petak, 13.april

6-April-2018

Duo MarGo aktivno djeluje od ljeta 2oo7. god. u zemlji i inostranstvu, birajući prostor gdje nastupaju. Neklasični sastav dua MarGo gitara i violina, prema procjeni kritičara, plijeni svojom energijom te, kombinovanjem ova dva instrumenta, temperamentom umjetnika koji ovaj duo sačinjavaju i uz nesagledivi dijapazon repertoara kojim vladaju, u rasponu od renesanse pa do današnjih autora, predstavljaju pravo osvježenje, kako za same izvođače tako i za publiku koja ovaj duo prihvata sa oduševljenjem.

BIOGRAFIJE:

Želja za sveobuhvatnim obrazovanjem Gorana Perišića vodi istovremeno kroz Gimnaziju u Nikšiću i Srednju Muzičku Školu u Kotoru. Muzičku akademiju završava u Sarajevu u klasi prof. Gorana Krivokapića. I ako ranije veoma aktivan u raznim kulturnim projektima 2007 god. od nastupa sa renomiranim gudačkim kvartetomRubiconna projektu oživljavanja, do tadazaboravljenogmuzičkog djela u Crnoj Gori A. Vivaldija “Četiri godišnja dobazapočinje njegova karijera kamernog muzičara. Sa violinistom Markom Simovićem 2008 god. osniva Duo MarGo sa kojim redovno nastupa širom Crne Gore i regiona. Angažovan je i kao profesor u Srednjoj Muzičkoj Školi u Nikšiću, a njegovi učenici dobitnici su velikog broja nagrada, kako na domaćim tako i na internacionalnim konkursima. Kao kruna pedagoškog rada ističu se učenici koji su iz klase Gorana Perišića svoje školovanje nastavili na fakultetima u regionu i zemljama zapadne Evrope. Uspjesi u pedagoškom radu preporučili su ga za redovnog predavača i člana žirija na mnogim festivalima u zemlji i inostranstvu, u tom smislu ističe se “Tečaj gitare” koji se organizuje od 2012 god. u Gradu umjetnika – Grožnjan (HR). Osnivač je i organizacioni direktor Internationalnog festivala gitare “NIKSIC GUITAR FESTIVAL & COMPETITION” u okviru kojeg redovno sarađuje sa najznačajnijim svjetskim gitaristima današnjice. Direktor je Internacionalnog takmičenja za mlade gitariste koje se organizuje u Tivtu od 2013 godine. Radi kao menadžer u Muzičkom Centru Crne Gore.

Svoje muzičko obrazovanje Marko Simović započinje u Podgorici, u klasi prof. Igora Simovića. Već sa 15 godina upisuje Muzičku Akademiju na Cetinju i diplomira sa najvećom ocjenom u klasi prof. Romana Simovića. Kao stipendista Vlade Crne Gore magistrirao je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, trenutno je na Doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Novom Sadu. Usavršavao se u zemlji i inostranstvu kod profesora kao što su: Emil Kamilarov, Dina Šnajderman, Irina Jašvili, Florijan Balaž, Sergej Kravčenko, Aleksandar Ostrovsky. Nastupa kao solista i kamerni muzičar na svim značajnijim scenama i festivalima Crnoj Gori, te u Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Njemačkoj, Belgiji i Turskoj. Dobitnik je i mnogobrojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima. Profesionalno se bavi i menadžmentom u muzici. Na tom polju ima iza sebe više od 4oo uspješno organizovanih orkestarskih, solističkih i koncerata kamerne muzike. U ulozi menadžera sarađuje sa više renomiranih domaćih i stranih umjetnika, a veliku pažnju posvećuje i zaštiti interesa mladih i perspektivnih crnogorskih muzičara u procesu njihove afirmacije. Do sad je bio angažovan u nekoliko navrata kao menadžer festivalskih orkestara: Kotor Art, AMA Perast, Nikšić Guitar Festival, Budva “Grad-Teatar”, a u periodu od 2005-2011 i na organizaciji muzičkog programa u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom” na Cetinju. Član je CSO, Udruženja kompozitora Crne Gore, Potpredsjednik Sindikata kulture Crne Gore, član Predsjedništva Crnogorske Panevropske unije, predavač na međunarodnom kampu kamerne muzike na Ivanovim koritima,  kocert-majstor je festivalskog orkestra ,,Operosa“ i kamernog ansambla KIC-a Budo Tomović ,,CREATION“. Od 2oo3. god. aktivno se bavi pedagoškim radom, kao profesor violine.

 

post image