Izmjene i dopune Projekta turističko informativne signalizacije Opštine Tivat

13-Septembar-2023

Turistička organizacija opštine Tivat obavještava javnost da su u toku Izmjene i dopune Projekta turističko informativne signalizacije Opštine Tivat.

Projekat obuhvata sledeće: hotele, hostele, kampove, plaže, marine/turistička naselja, sportske objekte, javne objekte, prirodne lokalitete, institucije kulture, registrovane spomenike kulture i kulturna dobra.

Shodno navedenom, mole se svi zainteresovani koji su obuhvaćeni projektom, a koji se ne nalaze na postojećoj turističkoj signalizaciji ili oni kod kojih je došlo do određenih izmjena, da dostave molbu za postavljanje turističko informativne signalizacije i rješenja o registraciji objekta za vršenje turističke djelatnosti.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti lično ili poslati na e-mail adresu info@tivat.travel zaključno sa danom 20.09.2023. godine do 15h.

post image