Objavljen Javni poziv za učešće u postupku javnog nadmetanja za potrebe davanja u zakup montažnih kućica

29-Novembar-2023

Turistička organizacija opštine Tivat obavještava javnost da je u Dnevnom listu ,,Dan” objavljen Javni poziv za učešće u postupku javnog nadmetanja za potrebe davanja u zakup montažnih kućica.

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup pet montažnih kućica za potrebe organizovanja Novogodišnjeg programa u Tivtu. Prijava na Javni poziv predaje se direktno na arhivi TOT-a, u Tivtu, ulica Palih boraca 19, najkasnije do 05.12.2023.godine do 13:00 h.

Postupak javnog nadmetanja (aukcije) sprovešće se u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, dana 07.12.2023.godine sa početkom u 10:00 h.

Informacije o svim pitanjima za učešće mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:00- 15:00 h u kancelarijama Turističke organizacije Tivat ili na broj tel 032 671 324. Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli i na interenet stranici Turističke organizacije Tivat ( www.tivat.travel), a više informacija možete pronaći na linku https://tivat.travel/info/pozivi-programi-i-obavjestenja/.

post image