Objavljen Javni poziv za učešće u postupku javnog nadmetanja za potrebe davanja u zakup montažnih kućica

12-Novembar-2023
 
Tivat, 12.11.2023.g.
Obavještenje za medije
Predmet: Objavljen Javni poziv za učešće u postupku javnog nadmetanja za potrebe davanja u zakup montažnih kućica
 
Turistička organizacija opštine Tivat obavještava javnost da je danas 12.11.2023.godine u Dnevnom listu ,,Dan” objavljen Javni poziv za učešće u postupku javnog nadmetanja za potrebe davanja u zakup montažnih kućica.
Predmet Javnog poziva je davanje u zakup deset montažnih kućica za potrebe organizovanja Novogodišnjeg programa u Tivtu. Prijava na Javni poziv predaje se direktno na arhivi TOT-a, u Tivtu, ulica Palih boraca 19, najkasnije do 20.11.2023.godine do 13:00 h.
Postupak javnog nadmetanja (aukcije) sprovešće se u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, dana 22.11.2023.godine sa početkom u 10:00 h.
Informacije o svim pitanjima za učešće mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:00- 15:00 h u kancelarijama Turističke organizacije Tivat ili na broj tel 032 671 324.
Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli i na interenet stranici Turističke organizacije Tivat ( www.tivat.travel), a više informacija možete pronaći na linku  https://tivat.travel/novosti/javni-poziv-za-zakup-montaznih-kucica-za-2023-2024-ng/ .
post image