Održana Sjednica Skupštine Turističke organizacije Tivat

15-Juni-2023

U srijedu, 14. juna održana je sjednica Skupštine Turističke organizacije opštine Tivat, najvišeg organa upravljanja TOT-a, kojom je predsjedavao Željko Komnenović, predsjednik Skupštine TO Tivat i predsjednik Opštine Tivat.

U skladu sa dnevnim redom Skupština je razmatrala Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj TO Tivat za 2022. godinu koji je prezentovala Danica Banjević, koja je vršila funkciju direktorice TO Tivat tokom pomenutog izvještajnog perioda. Skupština je jednoglasno usvojila materijale i konstatovala da je TO Tivat u 2022.g. aktivnosti realizovala kvalitetno i u mogućem obimu shodno situaciji na tržištima, što je doprinijelo kvalitetnoj promociji destinacije i boljem međunarodnom imidžu.

Danica Banjević upoznala je Skupštinu TOT-a sa ključnim aktivnostima koje su realizovane tokom 2022.g. Imajući u vidu činjenicu da je 2022.g. bila godina oporavka turizma od posljedica pandemije COVID 19, te da je na turistički promet uticala i rusko ukrajinska kriza, TO Tivat je realizovala nekoliko ključnih aktivnosti koje su dobra osnova za oporavak od posljedica krize i koje će doprinijeti daljem razvoju ponude grada. Te aktivnosti se odnose na nastavak procesa održivog upravljanja destinacijom, a Tivat je u 2022.g. tokom prve revizije procesa osvojio Green Destinations Bronze Award kao prva destinacija na Zapadnom Balkanu, za rad na diverzifikaciji proizvoda te podsticanje oporavka prometa kroz promociju Tivta putem digitalnih platformi i online kampanji.

Putem uvezivanja sa gradovima i turističkim organizacijama u Boki započete su aktivnosti na zajedničkoj promociji ponude, ali i valorizaciji turističkih potencijala, prije svega Luštice, kroz formiranje ponude panoramskog puta koja predstavlja autentični oblik turističkog iskustva i sadržaja, a pored toga su započete aktivnosti na promociji birdwatching ponude na tržištu Velike Britanije u saradnji sa gradovima koji takođe posjeduju lokalitete za ovu vrstu ponude.

Banjević je kao važniju kampanju u dijelu online promocije istakla marketinšku kampanju na kanalima Jet2Holidays koja je realizovana u saradnji sa TO Kotor i TO Herceg Novi, a koja je realizovana u periodu od sredine aprila do kraja jula prethodne godine i dosegla je do oko 8 miliona ljudi. Avio kompanija Jet2Com ove godine je započela direktne letove iz Mančestera prema Tivtu.

U dijelu marketinških aktivnosti realizovana je posjeta 22 grupe novinara i 6 grupa turoperatora sa međunarodnog tržišta, podržano je preko 20 manifestacija, a u organizaciji TO Tivat realizovano 8 događaja uključujući i Novu godinu. Osim toga realizoavana je anketa turista, a kreiran je i jedinstveni edukativni događaj Tivat Tourism Think Tank na kojem se razmjenjuju iskustva sa stručnjacima iz oblasti turizma iz zemlje i inostranstva. Banjević je obavijestila da je prethodne godine realizovan i Javni poziv za valorizaciju kulturne baštine kroz koji su podržana tri projekta koji će biti predstavljeni javnosti u narednom periodu.

Banjević je istakla da je prošle godine realizovano oko 140.000 dolazaka turista i oko 1,25 miliona noćenja. U poređenju sa 2019.g. realizovano je 14% je manje dolazaka turista i 7% više noćenja. Najzastupljenija tržišta su: Srbija, Rusija, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Njemačka, Turska i dr. Što se tiče sezonalnosti, dobar pokazatelj jeste da se širi period pred i post sezone, a smanjuje se broj turista tokom glavne sezone, te je mišljenja da bi to trebalo da bude strateški cilj i u narednom periodu.

U vezi sa Finansijskim izvještajem Banjević je navela da je tokom izvještajnog perioda TO Tivat ostvarila ukupan prihod u iznosu od 809,826€, dok su na drugoj strani ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 773,774€. U odnosu na 2021.g. ostvaren je rast u prihodima od 25%. Na posebnom podračunu TO Tivat rezervisana su sredstva u ukupnom iznosu od 55,767€ za projekte valorizacije kulturne baštine.

Razlika između ostvarenih rashoda i prihoda je pozitivno poslovanje u iznosu od 36,052€.

Nakon jednoglasnog usvajanja Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja, Predsjednik Skupštine TO Tivat, osvrnuo se na ostvarene rezultate i obavijestio delegate o aktivnostima koje se realizuju u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023.g, gdje je riječ preuzela direktorica TO Tivat Nina Lakičević. V.d TO Tivat Nina Lakičević pozdravila je sve prisutne i poželjela uspješnu godinu. Takođe je upoznala članove Skupštine TO sa manifestacijama koje su realizovane, i sa onim preostalim koje su pred

nama. Manifestacije koje su održane su: Međunarodni karneval, obilježen je jubilej akcije Turistički cvijet, pred nama su Gumball i Žućenica fest, zatim Ribarske večeri, Bućarska olimpijada, kao i mnogobrojni koncerti velikih regionalnih zvijezda.

Predsjednik Skupštine kao i direktorica Stručne službe TO Tivat zahvalili su se svim prisutnim članovima na odazivu.

post image