Održana Skupština Turističke organizacije Tivat

4-Juni-2022

Saopštenje: Održana Skupština Turističke organizacije Tivat

U četvrtak, 2.juna održana je sjednica Skupštine Turističke organizacije opštine Tivat, najvišeg organa upravljanja TOT-a, kojom je predsjedavao Željko Komnenović, predsjednik Skupštine TO Tivat i predsjednik Opštine Tivat.

Danica Banjević, direktorica TO Tivat, u skladu sa dnevnim redom prezentovala je Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj TO Tivat za 2021.godinu. Skupština je jednoglasno usvojila materijale i konstatovala da je TO Tivat u 2021.g. uprkos brojnim ograničenjima aktivnosti realizovala kvalitetno i u mogućem obimu shodno situaciji na tržištima, što je doprinijelo kvalitetnoj promociji destinacije i boljem međunarodnom imidžu.

Direktorica Banjević je istakla da je prethodna godina bila pandemijska, ali i godina umjerenog oporavka, te da je TO Tivat realizovali nekoliko ključnih aktivnosti koje će u narednim godinama biti dobra osnova za oporavak od posljedica krize i koje će doprinijeti daljem razvoju ponude grada. Te aktivnosti se odnose na nastavak procesa održivog upravljanja destinacijom kroz „Awarding and Certification Program” u okviru Green Destinations, rad na diverzifikaciji turističkog proizvoda, podsticanje oporavka prometa kroz promociju Tivta putem digitalnih platformi i online kampanji.

Kada je riječ o statističkim pokazateljima, kao i u cijeloj destinaciji zabilježen je oporavak turističkog prometa u odnosu na 2020.g. U periodu predsezone nije bilo značajnijeg turističkog prometa dok je period glavne turističke sezone 2021.g. obilježila posjeta velikog broja turista. Na osnovu podataka Uprave za statistiku za 12 mjeseci 2021.g. u Tivtu je ostvareno 108,950 dolazaka turista (190% više u odnosu na uporedni period 2020.g.) i 1,021,287 noćenja (191% više u odnosu na uporedni period 2020.g.). U poređenju sa 2019. godinom ostvareno je 32% manje dolazaka i 12% manje noćenja. Najveće učešće u ukupno ostvarenim noćenjima stranih turista u 12 mjeseci 2021.g. imali su turisti sa tržišta Srbije, Rusije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Hrvatske, a zatim slijede Turska, SAD i Albanija.

Analiza bilansa uspjeha govori da je TO Tivat ostvarila ukupan prihod u iznosu od 646,909 €, dok su na drugoj strani ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 373,420€. U odnosu na 2020.g. ostvaren je rast u prihodima od 88%. Tokom 2021. godine ostvareno je ukupno 626,291 eur namjenskih prihoda (boravišna i turistička taksa, članski doprinos) duplo više nego 2020.g, a 17% manje u odnosu na 2019.g. Shodno Zakonu o boravišnoj taksi TO Tivat je na kraju godine rezervisala iznos od 53,388eur (10% sredstava boravišne takse iz 2020 I 2021.g.) za projekte valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara. Zbog nemogućnosti formiranja komisije od strane Skupštine Opštine Tivat u 2021.g. nije realizovano raspisivanje javnog poziva te se planira raspisivanje istog tokom 2022.g.
Razlika između ostvarenih rashoda, rezervisanih sredstava za valorizaciju kulturne baštine i prihoda je pozitivno poslovanje u iznosu od 220,101€.

Pozitivan poslovni rezultat koji je ostvaren u 2021.g. je olakšao pripremu sezone 2022.g.s obzirom na činjenicu da TO Tivat početkom godine, kada se realizuje i najveći dio promotivnih aktivnosti, gotovo da ne ostvaruje značajniji prihod po osnovu taksi. Delegati Skupštine su upoznati i sa izvještajem eksterne revizije koji je dao pozitivno mišljenje na finansijske iskaze TO Tivat.

Predsjednik Skupštine TO Tivat, osvrnuo se na ostvarene rezultate i obavijestio delegate o aktivnostima koje se realizuju u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2022.g.

Tivat je tokom prethodne godine bio dobitnik četiri međunarodna priznanja i to: Green Destinations Story Award 2021, u okviru međunarodnog sajma turizma ITB u Berlinu, gdje je Tivat proglašen za pobjednika u kategoriji „Priroda i ekoturizam” za priču o dobroj praksi: Restauracija prirodnih vrijednosti kroz upravljanje Posebnim rezervatom prirode „Tivatska solila”, zatim TOP 100 Destination Sustainability Stories 2021 za projekat „TransformaTivat”, kao primjerom dobre prakse. Da je Tivat na dobrom putu razvoja MICE turističkog proizvoda svjedoči činjenica da je uvršten i u top 10 najboljih kongresnih (MTLG) destinacija u 2021. godini u kategoriji M. A selo Gornja Lastva je odabrano u kategoriji za „Program unapređenja” inicijative „Best Tourism Villages/Najbolja sela u turizmu” od strane Svjetske turističke organizacije pri Ujedinjenim nacijama (UNWTO).

Navedene aktivnosti rezultirale su da TO Tivat bude dobitnik i III nagrade na konkursu „Inovacije za oporavak turizma” za projekat Green Destinations od strane Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

post image