Poziv za izdavaoce privatnog smještaja

25-Maj-2022

? Obavještenje

Pozivamo sve zainteresovane izdavaoce privatnog smještaja da prisustvuju seminaru “Elektronska fiskalizacija kod izdavaoca smještaja.
Poreskim obveznicima biće omogućeno da postavljaju pitanja koja se odnose na organizovanje i sprovođenje aktivnosti vezanih za predstojeću turističku sezonu, posebno u dijelu koji se tiče e-fiskalizacije za izdavaoce smještaja.
Seminar se održava u četvrtak 26. maja, u 12.00 Sati u sali Akademije znanja u Budvi.

Seminar je namijenjen poreskim obveznicima iz Budve, Kotora i Tivta.

post image