Saopštenje: Sastanak TO Tivat sa predstavnicima turističke privrede

5-Mart-2020

Turistička organizacija opštine Tivat je dana 5. marta 2020. godine održala sastanak sa predstavnicima turističke privrede, kome su prisustvovali predstavnici hotelskih preduzeća: The Chedi Luštica Bay, Pine, Montenegrino, Magnolia i Franca. Zbog nemogućnosti prisustva predstavnika drugih hotela, iz opravdanih razloga, sastanak sa
njima, na istu temu će se održati naknadno.

Tema sastanka su bile aktivnosti TO Tivat, kao i aktivnosti hotelijera u predstojećem periodu. Na sastanku je razgovarano o formiranju paket aranžmana za uskršnje i prvomajske praznike koje bi TO Tivat promovisala na predstojećem sajmu turizma u Rusiji – MITT. Razmijenjena su mišljenja i koja su to tržišta aktuelna i kakve su najave za predstojeću sezonu. Pored vodećih tržišta, koja godinama prednjače u dolascima, kao što su Rusija, Njemačka, zemlje regiona i Velika Britanija, istakli su da sve više imaju upita iz zemalja Beneluxa, te da bi trebalo razmisliti da se u budućem periodu promotivne aktivnosti usmjere i ka tom tržištu. Osvrnulo se i na aktuelnu situaciju u svijetu, pojavu Corona virusa, i u kojoj mjeri će se odraziti na sezonu. Predstavnici hotelijera su se složili sa tim, da će trenutna situacija svakako imati uticaj na period predsezone, ali se nadaju de će se smiriti situacija po tom pitanju i da sezona neće bitno trpjeti. Složili su se sa idejom da bi u ovom periodu promovisanje promotivnih aranžmana povoljno uticalo na period predsezone. Direktorica TO Tivat je istakla da u ovoj godini planiraju edukaciju za predstavnike turističke privrede i zaposlene TO Tivat, te će prva edukacija
biti iz oblasti digitalnog marketinga. Na osnovu interesovanja i predloga turističke privrede razmotriće se organizacija edukacija i iz drugih oblasti, a sve u cilju jačanja kapaciteta turističke privrede opštine Tivat. Jedan od segmenata koje treba intenzivnije razvijati je i promocija Tivta kao MICE destinacije. Obogaćivanjem sadržaja ponude, u budućnosti Tivat ima prednost za razvoj kongresnog turizma, a to bi se svakako dobro odrazilo u dolascima gostiju u periodu pred/post sezone.

Svi prisutni su pozdravili nove ideje i aktivnosti TO Tivat i dali podršku u realizaciji istih sa zajedničkim ciljem da Tivat postaje sve atraktivnija destinacija.

post image