TO Tivat upućuje poziv organizatorima manifestacija da se prijave za Program dodjele sredstava za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacija

9-Januar-2023

Turistička organizacija opštine Tivat poziva zainteresovane organizatore manifestacija da se prijave za sredstva za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacija, koje će se organizovati na području opštine Tivat. Sredstva planirana budžetom TO Tivat dodjeljuju se bespovratno na osnovu Zahtjeva za dodjelu sredstava za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacija i druge prateće dokumentacije, a mogu se dodijeliti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2023. godini.

Dodijeljena sredstva se mogu koristiti za organizovanje manifestacija od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, sa ciljem promocije Tivta kao turističke destinacije, podizanja marketinške vrijednosti destinacije i razvoja sadržaja koji utiču na produženje turističke sezone te povećanja turističkog prometa, posebno u periodu predsezone i postsezone.

Korisnici podrške mogu biti svi organizatori manifestacija. Broj manifestacija i događanja koja će se finansirati, kao i iznosi odobrene podrške, zavise od raspoloživog budžeta kao i od broja pristiglih prijava. Odluku o iznosu podrške za svaku pojedinačnu manifestaciju donosi Izvršni odbor TO Tivat.

Bespovratna sredstva će se odobravati za organizaciju i realizaciju zabavnih, sportskih, kulturnih, eno-gastronomskih, tradicionalnih, umjetničkih manifestacija i sl. Program ne uključuje podršku za organizaciju stručno tematskih skupova, kao i skupova koji imaju vjerski i politički karakter.

Javni poziv otvoren je do 15. februara 2023. godine. Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Turistička organizacija Opštine Tivat, ul. Palih boraca 19, 85320 Tivat, na arhivi sa oznakom: „Zahtjev za dodjelu sredstava za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije“.

Detaljnije informacije o Programu, uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave nalaze se na linku: https://tivat.travel/ostalo/pozivi-programi-i-obavjestenja/.

Krajnji rok za podnošenje prijava/zahtjeva je 15.02.2023. godine.

Kontakt osoba: Milorad Karadžić, milorad.karadzic@tivat.travel, broj telefona: +382 67 344 429.

post image