Turistička organizacija Tivat učestvuje na kongresu „Green Destinations 2022-Future of Tourism Summit“

28-Septembar-2022

Turistička organizacija Tivat je učesnik Green Destinations 2022 i Future of Tourism samita koji se održavaju u Atini od 26. do 30.septembra. Ovogodišnji kongres je okupio oko 250 delegata iz preko 40 zemalja.

Događaj povezuje stručnjake koji se bave održivošću destinacije, kao i turističke organizacije i kompanije koji kroz primjere dobre prakse otkrivaju nove inicijative, praktične alate i rješenja za održivije turističke destinacije. Pored predavanja vodećih stručnjaka iz ove oblasti organizovane su i brojne radionice na kojima se razgovaralo o nacionalnim i međunarodnim temama. Na kongresu je razgovarano o strategijama turističkih destinacija koje rade po standardima GSTC-a (Globalnog savjeta za održivi razvoj), razvoju proizvoda kako bi se smanjila sezonalnost u destinacijama, alatima i indikatorima za održivi turizam, marketingu, zaštiti životne sredine, kulture, kao i o upravljanju, otpornosti i oporavku destinacija. Razvijene turističke destinacije poput Grčke, Slovenije, Finske, Turske, Singapura i brojnih drugih ubrzano rade na standardima održivosti i sertifikaciji biznisa sa ciljem da u narednih nekoliko godina najveći ili svi turistički kapaciteti imaju određeni sertifikat iz oblasti održivosti koji je prepoznat od strane GSTC-a. Strategijom razvoja turizma Crne Gore i akcionim planom do 2025 planirano je da i Crna Gora intenzivnije radi u ovom pravcu, a Tivat je prva destinacija koja je započela proces razvoja i monitoringa prateći ove standarde.

Direktorica TO Tivat Danica Banjević učestvovala je na panelu ,,Održivi turizam na Balkanu” koji je organizovan od strane Balkan Green grupe. Na panelu se razgovaralo o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Balkana u daljem održivom razvoju destinacija. Pored direktorice TO Tivta govorili su i potpredsjednik Opštine Trebinje, predstavnici Dinardica projekta, GIZ Bosne i Hercegovine i GIZ SEDRA 2 projekta. Balkan Green je platforma koja povezuje profesionalce u destinacijama i biznise sa ciljem da se kreira jaka i pouzdana profesionalna mreža koja će raditi na usmjeravanju daljeg održivog razvoja regiona. Balkan Green grupa trenutno obuhvata Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. Svi osnivači Balkan Green grupe su Green Destinations i Travelife predstavnici u svojim zemljama. Inicijalne aktivnosti Balkan Green grupe su podržane od strane USAID-EDGE regionalnog projekta. Tokom ovog samita potpisan je ugovor izmedju Green Destinations i Balkan Green grupe za ekskluzivno regionalno predstavljanje Green Destinations.

Na gala večeri u organizaciji Turističke organizacije Atina, a pod pokroviteljstvom Nacionalne turističke organizacije Grčke dodijeljene su i ovogodišnje nagrade destinacijama koje su u 2022.g. prošle proces evaluacije i revizije. Tom prilikom Tivtu je i zvanično uručena bronzana nagrada Green Destinations za dosadašnje napore na putu održivosti. Nagrada važi naredne dvije godine tokom kojih je potrebno intenzivno raditi na akcionom planu i jasnoj mapi puta shodno komentarima iz izvještaja revizora. Tivat je i prva destinacija na Zapadnom Balkanu (WB6) koja je dostigla ovaj nivo.

Snimci sa određenih panela konferencije nalaze se na linku: https://www.linkedin.com/posts/green-destinations_green-destinations-2022-sustainable-tourism-activity-6980772174689153025-s_7Q?utm_source=share&utm_medium=member_android

post image