U toku novogodišnje ukrašavanje grada

29-Novembar-2023

U susret novogodišnjim praznicima Opština Tivat, Turistička organizacija Tivat i Komunalno preduzeće Tivat sprovode akciju ukrašavanja grada, sa ciljem da svi ukrasi i svjetleće dekoracije budu postavljene do nastupajućeg vikenda.

Ove godine naručeno je 11 novih svjetlećih ukrasa, 30 dekorativnih elemenata za stubove, stablo bora sa busenom, te veliki broj dekorativnih traka za ukrašavanje palmi i drugih stabala. Iz prethodnog perioda upotrebljeno je 24 dekorativnih elemenata, dok je pet elemenata zbog većih oštećenja, stavljeno van upotrebe. Za potrebe ove aktivnosti formiran je Koordinacioni tim koji su sačinjavali predstavnici lokalne uprave, Turističke orgniazcije Tivat, Komunalnog preduzeća Tivat, ugostitelja i pojedinaca od struke. Tim je izvršio popis i analizu postojećih ukrasa, te nabavku novih u skladu sa raspoloživim sredstvima.

U svrhu nabavke novih ukrasnih elemenata utrošeno je ukupno 26.482€. Kompanija “Luštica Development” u ove svrhe donirala je 10.000€. Kompanija “Nobelwood group” izdvojila je 7890€, dok je Opština Tivat izdvojila 8592€.

Službe Komunalnog preduzeća su na terenu i postavljaju ukrase na brojnim loakcijama u gradu, a podršku im pružaju članovi Koordinacionog tima za kićenje, Služba zaštite i spašavanja, TO Tivat, Parking servis Tivat i članovi Omladinskog tima. Pomoć akciji pružio je turistički kamp “Bova”, obezbjeđujući barku koja je dio jedne od dekoracija. Dinamika kićenja grada u mnogome će zavisiti od vremenskih prilika.

Mole se građani da se prema ukrasima ophode sa pažnjom, uz podsjećanje da su svjetleći ukrasi povezani na struju i da kao takvi predstavljaju opasnost, ukoliko se djeca na njih penju ili ih pomjeraju. Takođe, ovo može biti uzrokom oštećenja ukrasa, pa fond dekorativnih objekata iz godine u godinu biva siromašniji ukoliko o njima ne vodimo računa. Mole se privrednici, vlasnici ugostiteljskih i prodajnih objekata da se pridruže akciji dekorisanja grada, kako bi grad spremno dočekao nastupajuće praznike.

post image