U Turističkoj organizaciji Tivta rade na dopuni portala

2-April-2020

Imajući u vidu aktuelnu situaciju, koja će najviše uticati na sektor turističkih putovanja, redovno pratimo dešavanja, informacije i predvidjana medjunarodnih eksperata i renomiranih institucija poput Svjetske turisticke organizacije (UNWTO) i Evropske komisije za turizam i putovanja (ETC) kako bi se na adekvatan način pripremili za period nakon okončanja krize, rekla je direktorica TO TO Tivta, Danica Banjević.

Ona je navela da je marketing turističkih destinacija i prodaja turističkih aranžmana u ovom periodu po strani.

„Ovaj period moramo iskoristiti da se pripremimo za period nakon krize. Bitno je da nakon otvaranja granica i normalizacije situacije pojačamo promotivne aktivnosti. U saradnji sa Nacionalnom TO i Lokalnim TO u prethodnom periodu smo pripremili plan promotivnih aktivnosti, tradicionalne roadshow kampanje, koja bi u normalnim uslovima uslijedila tokom maja mjeseca. U periodu nakon okončanja krize, aktivnosti i promocija turističke ponude mora biti usmjerena prema domaćim i turistima iz regiona“, naglasila je Banjević.

TO Tivat ovaj period koristi da preuredi i dopuni portal tivat.travel naročito u dijelu turističke ponude i servisnih informacija. S tim u vezi pozivaju gradjane Tivta da ukoliko smatraju da bi nešto trebalo uvrstiti ili da nešto nedostaje na portalu TOTa pošalju sugestije.

U saradnji sa Brand New Tivat u narednom periodu planiraju da redizajniraju turističku mapu grada i info letak sa servisnim informacijama.

„Kada govorimo o predvidjanjima, segment turizma koji će se prvo oporaviti su odmori. Individualni putnici će željeti da putuju čim se ponovo budu osjećali sigurnim. Sa druge strane segment turizma koji će najviše trpjeti je poslovni turizam, zbog rizika i neizvjesnosti kompanija u narednom  periodu. Vjeruje se da će ovom segmentu trebati više vremena da se vrati na brojke iz prethodnog perioda“, objasnila je direktorka TOTa.

U pogledu osjetljivosti na cijenu, očekuje se da gornji-srednji sloj i luksuzni segmenti budu na prvom mjestu.

Basnjević je mišljenja da će značajan broj imućnih i onih sa višim primanjima u kasnim tridesetim, četrdesetim i ranim pedesetima godinama će predvoditi talas putovanja. Kada je riječ o masovnom turizmu očekuje se da će oni biti osjetljiviji na cijenu.

„Kada je riječ o privatnosti, vile i mali boutique hoteli će imati veću potražnju, a turistički najrazvijenijim destinacijama sa velikim brojem turista trebaće duži oporavak u odnosu na manje poznate i udaljene destinacije. Takodje predvidja se povratak dužih boravaka, u odnosu na kraća putovanja što je bio trend prethodnih godinama, a sve iz razloga što će turisti htjeti da smanje broj putovanja u toku godine“, istakla je.

Većina predviđanja bazira se na emocijama i osjećaju sigurnosti i brige koju će turisti imati nakon ove krize. Ono što uliva optimizam ako imamo u vidu ova predvidjanja je da je Tivat lako dostupan iz evropskih prijestonica, da smo mala ijos uvijek neistražena destinacija i da imamo dosta toga da ponudimo turistima da bi se osjećali bezbjedno, zaključila je direktorica Turističke Tivta, Danica Banjević.

Izvor: Radio Tivat

post image