Uručena priznanje za održivi učinak Good Travel Scan, kao i nagrada za Travelife Partnera

3-April-2023

Prepoznajući potrebu da se zajedničkim snagama radi na održivijem, inkluzivnijem i otpornijem turističkom sektoru, Turistička organizacija Tivat je i ove godine podržala lokalne privrednike u procesu dobijanja priznanja za odživi učinak Good Travel Seal. Jedan od koraka na putu ka održivom razvoju i turizmu jeste svakako podrška projektima i aktivnostima koje su usmjerene na isto. Istraživanja pokazuju da će destinacije i objekti koji vode računa o održivosti izgraditi povjerenje i učiniti da putovanja i boravak u toj destinaciji budu prijatniji.

U okviru Good Travel programa kao jedan od alata izdvaja se Good Travel Scan koji se sastoji od 10 kriterijuma koje moraju ispuniti preduzeća koja počinju put ka održivom razvoju turizma. Good Travel Scan je alat za procjenu održivosti poslovanja u sektoru turizma. Napravljen je sa namjerom da podstakne srednja i mala porodična preduzeća (MSP) koja nemaju prethodno znanje ili iskustvo u održivom upravljanju, da naprave prve korake ka punoj sertifikaciji Good Travel Seal.

Priznanje za održivi učinak Good travel Scan uručena su danas agenciji ,,SiP travel”, kao i izdavaocu privatnog smještaja ,,Laguna Mini Resort” u Bonićima koje su ispunile 10 zahtjevanih kriterijuma u procesu dobijanja iste. Ujedno danas je agenciji SiP Travel zvanično uručena i nagradu za nivo Travelife Partner. Nagrada je priznanje za dugoročne napore u pogledu održivosti i korporativne društvene odgovornosti. SiP Travel ispunjava kriterijume koji se odnose na upravljanje kancelarijom operatera, asortiman proizvoda, međunarodne poslovne partnere i informacije o klijentima. Uz još jednu agenciju iz Herceg Novog, SiP travel je prva turistička agencija-tur operator u Crnoj Gori koja može da se pohvali ovom nagradom.

Dosadašnji nosioci oznaka održivog upravljanja u našem gradu su: Hotel Regent Porto Montenegro, Hotel Chedi Luštica Bay i butik hotel Carruba- Green Key, hotel Palma-Travelife, nosioci Good Travel Seal su agencije: Boka Waves, Montenegro Destinations, kao i izdavaoci privatnog smještaja Mio Monte apartmani i D&D apartmani.

TO Tivat nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na održivi razvoj pa će i ove godine kroz ovaj projekat pružiti podršku lokalnim biznisima (izdavaocima privatnog smještaja, turističkim agencijama, ugostiteljskim objektima…) na taj način što će pokriti troškove oznake za prvu godinu za prvih 10 prijavljenih privrednika, dok će drugu godinu sertifikovani objekti plaćati sami.

Prijavu izvršite na email adresu damir.pjetrovic@tivat.travel.

post image