fbpx

Privatan Smještaj

Pajović Branislav

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684 119 069089790
Tip: Četiri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Griner Nenad

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684 704
Tip: Dvije dvokrevtene sobe(**)

Griner Nenad

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684 704
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Griner Nenad

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: II OBJEKAT
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Gudović Nadežda

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679 159
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Gudović Nadežda

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679 159
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Stanković Vjera

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 399
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Jokić Branko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 673 463
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Jokić Branko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 673 463
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Jokić Branko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: II OBJEKAT
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Martinović Slavka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 671-020
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Martinović Slavka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 671-020
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Begović Mirjana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-059
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Đurđenović Nada

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-073
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Stevanović Gordana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-121
Tip: Četiri trokrevetne sobe(*)

Stevanović Gordana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-121
Tip: Jedna dvokrevetna soba(*)

Milosavljević Dragica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-581
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Nikolić Josip

Adresa: KALIMANJ
Tel: 672-879
Tip: Dva jednosbna apartmana sa po tri ležaja(****)

Nikolić Josip

Adresa: KALIMANJ
Tel: 672-879
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(****)

Nikolić Josip

Adresa: KALIMANJ
Tel: 672-879
Tip: Jedan jednosbni apartmana sa dva ležaja(****)

Gverović Eduard

Adresa: KALIMANJ
Tel: 673-262
Tip: Šest dvokrevetnih soba(*)

Stegić Đuro

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 332 138
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(***)

Stegić Đuro

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 332 138
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(***)

Bujenović Mirjana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-128
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Bujenović Mirjana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-128
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Sinđelić Milorad

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-809
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Sinđelić Milorad

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-809
Tip: Tri trokrevetne sobe(**)

Marković Miladin

Adresa: VRIJES
Tel: 068 170 070
Tip: Četiri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(**)

Marković Miladin

Adresa: VRIJES
Tel: 068 170 070
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Babić Miro

Adresa: UL. BUĆARSKA BR. 31
Tel: 69643335
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Babić Miro

Adresa: UL. BUĆARSKA BR. 31
Tel: 69643335
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Lutovac Mitar

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 67809110
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Raičković Vjera

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-729
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(***)

Raičković Vjera

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-729
Tip: Dvije trokrevetne sobe(***)

Brinić Branko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-119
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(*)

Brinić Branko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-119
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(*)

Brinić Branko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-119
Tip: Jedna dvokrevtena soba(*)

Miladinović Nebojša

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 363 881
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Francesković T. Pero

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-763
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Francesković T. Pero

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-763
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Milovanović Vidan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-767
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Došlajk Vesna

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-066
Tip: Dva jednosbna apartmana sa po tri ležaja(***)

Došlajk Vesna

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-066
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(***)

Došlajk Vesna

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-066
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Đerasimović Miodrag

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-514
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Kikanović Jovan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 201 720
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Kikanović Jovan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 201 720
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Obradović Velinka

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-088
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(**)

Obradović Velinka

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-088
Tip: Jedan jednosobni apartaman sa dva ležaja(**)

Đurković Anđelko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-559
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Jokić Neđeljko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 67548604
Tip: Dva jednosbna apartmana sa po dva ležaja(**)

Jokić Neđeljko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: OBJEKAT II
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Grabić Zvonimir

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673-738
Tip: Dvije trokrevetne sobe(***)

Grabić Zvonimir

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673-738
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Grabić Zvonimir

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673-738
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Petrić Vučeta

Adresa: MAŽINA
Tel: 674-527
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Petrović Niko

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 803 402
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Petrović Niko

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 803 402
Tip: Dvije dvokrevtene sobe(**)

Petrović Niko

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 803 402
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Mrvaljević Milorad

Adresa: KALIMANJ
Tel: 673-919
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Mrvaljević Milorad

Adresa: KALIMANJ
Tel: 673-919
Tip: Dvije trokrevetne sobe(*)

Vučinović Vasiljka

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-042
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Vučinović Vasiljka

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-042
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Vučinović Vasiljka

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-042
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Vučinović Vasiljka

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-042
Tip: Jedna dvokrevtena soba(**)

Stojović Petrana

Adresa: KALIMANJ
Tel: 672-705
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Bošković Momčilo

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-044
Tip: Dvije trokrevetne sobe(*)

Ćeha Pejka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 671-886
Tip: Četiri trokrevetne sobe(**)

Mijatović Stanislav

Adresa: LEPETANE
Tel: 686-098
Tip: Jedan studio apartman sa četiri ležaja(**)

Relić Radmila

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-129
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(*)

Jovičić Miroslav – Preduzetnik

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 671-060
068 514 996
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Jovičić Miroslav – Preduzetnik

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 671-060
068 514 996
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Jovičić Miroslav – Preduzetnik

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 671-060
068 514 996
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Popović Risto

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673-031
069 085 844
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(***)

Popović Risto

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673-031
069 085 844
Tip: Pet dvokrevetnih soba(***)

Petrović Ranka

Adresa: TIVAT
Tel: 671-382
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Nikolić Biljana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-411
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(**)

Nikolić Biljana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-411
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Mršulja Marko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-488
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Mršulja Marko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-488
Tip: Jedan studio apartman sa četiri ležaja(***)

Tomić Dušan

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 677-000
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(***)

Veljković Budimir

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-165
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Zornija Olga

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-572
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Zornija Olga

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-572
Tip: Dva studio apartman sa tri ležaja(**)

Zornija Olga

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-572
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Zornija Olga

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Zornija Olga

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Mitrović Milan

Adresa: KALIMANJ
Tel: 671-654
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Mitrović Milan

Adresa: KALIMANJ
Tel: 671-654
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Luković Joško

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-158
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Luković Joško

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-158
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Đurković Dušan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-008
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Brinić A. Vuko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 680-030
Tip: Jedan studio apartaman sa tri ležaja(**)

Brinić Andrija
0311943234014

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 680-030
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Brinić Andrija
0311943234014

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 680-030
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Sredanović Lazar

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-766
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Petković Desanka

Adresa: KALIMANJ
Tel: 674-428
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Sindik Edi

Adresa: TIVAT
Tel: 672-823
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Krstović Anđelka

Adresa: TIVAT
Tel: /
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Petrović Pero

Adresa: PAKOVO BR.19
Tel: 672853
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(*)

Matković Mario

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684564
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Deković Ivica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684689
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(***)

Deković Ivica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684689
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Deković Ivica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684689
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Jokić Mirko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-575
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(**)

Stanković Momirka

Adresa: SELJANOVO
Tel: /
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(***)

Stanković Momirka

Adresa: SELJANOVO
Tel: /
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Stevčeska Blagorodna

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-203
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(**)

Vujinović Bogoslav

Adresa: KALIMANJSKA 36
Tel: 671-604
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Vujinović Bogoslav

Adresa: KALIMANJSKA 36
Tel: 671-604
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Petrović Klakor Maja

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-229
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Radinović Mirko

Adresa: SELJANOVO
Tel: 675-285
Tip: Dvije trokrevetne sobe(*)

Frančišković Augustina

Adresa: TIVAT
Tel: 672-558
Tip: Dvije jednokrevetne sobe(**)

Frančišković Augustina

Adresa: TIVAT
Tel: 672-558
Tip: Dvije trokrevetne soba(**)

Frančišković Augustina

Adresa: TIVAT
Tel: 672-558
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Malinić Vasko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 772 202
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Malinić Vasko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 772 202
Tip: Tri trokrevetne sobe(***)

Radinović Nevenka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-034
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Radinović Nevenka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-034
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Radinović Nevenka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-034
Tip: Jedna dvokrevtena soba(**)

Đinović Š Ivica

Adresa: BJELILA
Tel: 9025212
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(**)

Đinović Š Ivica

Adresa: BJELILA
Tel: 9025212
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Samardžić Danica

Adresa: KALIMANJ
Tel: 672-242
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Stephen Paul Ogden 740086304

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 67363666
Tip: Tri trokrevetne sobe(**)

Klakor Branko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-099
Tip: Dvije trokrevetne sobe(*)

Rupret Nada

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 69343920
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(***)

Rupret Nada

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 69343920
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Rupret Nada

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 69343920
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Čavor Marija

Adresa: TIVAT
Tel: 674-749
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(*)

Ogurlić Savo

Adresa: ŽUPA
Tel: 067-573-411
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Ogurlić Savo

Adresa: ŽUPA
Tel: 067-573-411
Tip: Pet dvokrevetnih soba(***)

Perović Dragica

Adresa: SELJANOVO
Tel: 69049518
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Bujenović Darinka

Adresa: TIVAT
Tel: 671-440
Tip: Jedna dvokrevetna soba(*)

Bujenović Darinka

Adresa: TIVAT
Tel: 671-440
Tip: Jedna trokrevetna soba(*)

Marković Filo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-786
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Marković Filo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-786
Tip: Jedna dvokrevetna soba(*)

Marković Filo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684-786
Tip: Jedna trokrevetna soba(*)

Petrović Vukosava

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 67279792
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(**)

Beljkaš Branko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 67334493
Tip: Tri dvokrevetne sobe(*)

Mikijeljević Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 69452745
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Mikijeljević Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: OBJEKAT II
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Mikijeljević Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: OBJEKAT III
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Francesković Marija

Adresa: TIVAT
Tel: /
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Pavlović Miljko I Veronika

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 280
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Pavlović Miljko I Veronika

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 280
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Nikodijević Predrag

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-143
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Zelihić Svetlana

Adresa: KALIMANJ
Tel: 672-990
Tip: Tri dvokrevetne sobe(*)

Marković Ilija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Tri dvokrevetne sobe(***)

Buljanović Ivo

Adresa: KALIMANJ
Tel: 624-355
Tip: Jedan dvosobni apartman sa šest ležaja(**)

Popović Zvonimir

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-826
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Vukotić Dubravka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-128
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Vukotić Dubravka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-128
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Vukotić Dubravka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-128
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Jokić Gojko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Šabić Ahmet

Adresa: TIVAT
Tel: 67300646
Tip: Tri dvokrevetne sobe(*)

Jandrić Anton

Adresa: KALIMANJ
Tel: 67530677
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Jandrić Anton

Adresa: KALIMANJ
Tel: 67530677
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Vuksanović Elvira

Adresa: KALIMANJ
Tel: 672-778
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Deković Perica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684694
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Njegić Slavica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684860
Tip: Tri trokrevetne sobe(***)

Stevović Marko

Adresa: LEPETANE
Tel: 032 686 110
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Stevović Marko

Adresa: LEPETANE
Tel: 032 686 110
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Pejović Petar

Adresa: TIVAT
Tel: 63228625
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Pejović Petar

Adresa: TIVAT
Tel: 63228625
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Pejović Petar

Adresa: TIVAT
Tel: 63228625
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Pejović Petar

Adresa: TIVAT
Tel: 63228625
Tip: Jedna jednokrevetna soba sa jednim ležajem(**)

Vukmirović Djoko

Adresa: KALIMANJ
Tel: 69955299
Tip: Jedna trokrevetna soba(*)

Vukmirović Djoko

Adresa: KALIMANJ
Tel: 69955299
Tip: Šest dvokrevetnih soba(*)

Pean Anita

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Pean Anita

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(***)

Ševaljević Sonja

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684 700
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Ševaljević Sonja

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684 700
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Serventi Nikola

Adresa: LEPETANE
Tel: 686 222
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(****)

Serventi Nikola

Adresa: LEPETANE
Tel: 686 222
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Serventi Nikola

Adresa: LEPETANE
Tel: 686 222
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Petković Zlatiborka

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 069 933 285
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(***)

Božinović Branko

Adresa: BOGUNOVO
Tel: 69879933
Tip: Jedan studio apatman sa dva ležaja(***)

Klakor B.Petar

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 69031067
Tip: Četiri dvokrevetne sobe sa po dva ležaja(***)

Klakor B.Petar

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 69031067
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Perušina Z Roko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684714
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Perušina Z Roko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684714
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Rozer A.Marija

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 344 965
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Rozer A.Marija

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 344 965
Tip: Jedan dvokrevetna soba(***)

Zifra Dinko

Adresa: LEPETANE
Tel: /
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Zifra Dinko

Adresa: LEPETANE
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Stipanić V. Božidar

Adresa: SELJANOVO
Tel: 32672665
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Stipanić V. Božidar

Adresa: SELJANOVO
Tel: 32672665
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Đžingalašević P.Branko

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679-075
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Rosić Jovanka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 68791514
Tip: Sedam dvokrevetnih soba(***)

Dubravčević L. Petar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 818 626
Tip: Jedan jednosbni apartman sa tri ležaja(***)

Dubravčević L. Petar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 818 626
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Dubravčević L. Petar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 818 626
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Klakor Ilko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 813 370
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Klakor Ilko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 813 370
Tip: Pet dvokrevetnih soba(**)

Lučić Darko

Adresa: SELJANOVO
Tel: /
Tip: Dva jednosbna apartmana sa po tri ležaja(***)

Lučić Darko

Adresa: SELJANOVO
Tel: /
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Manojlović Đuro

Adresa: NJEGOŠEVA 3
Tel: 069-042-073
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Manojlović Đuro

Adresa: NJEGOŠEVA 3
Tel: 069-042-073
Tip: Jedan stduio apartman sa tri ležaja(***)

Manojlović Đuro

Adresa: NJEGOŠEVA 3
Tel: 069-042-073
Tip: Jednan studio apartman sa dva ležaja(***)

Raičković Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677-485
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(**)

Lakičević Dragan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 679 937
Tip: Sedam dvokrevetnih soba(**)

Đoković Sonja

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673-538
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Kovač Dragan

Adresa: NIKŠIĆKA 1
Tel: 067 558 407
Tip: Dvije dvokrevetna soba(**)

Kovač Dragan

Adresa: NIKŠIĆKA 1
Tel: 067 558 407
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Anđušić Mara

Adresa: NIKŠIĆKA 1
Tel: 067-558-407
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Rasskazov Alexey

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(***)

Sebennikov Oleg

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 390 362
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Ioffe Siril I Simona

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 390 362
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Ioffe Siril I Simona

Adresa: RADOVIĆI
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Petukhova Svetlana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Risteski Ilija

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 350 785
Tip: Dvije dvokrevtne sobe(*)

Risteski Ilija

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 350 785
Tip: Jedna trokrevetna soba(*)

Barbić Dabiša

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 69344496
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Đuričić Milorad

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673527
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Orlović Lucija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 082 684567
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Orlović Lucija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 082 684567
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Stegić Mitar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Čavor Neđeljko

Adresa: TIVAT
Tel: 674 748
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Čavor Neđeljko

Adresa: TIVAT
Tel: 674 748
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Stanjević Božo

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067-847-501
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Pataki Marija

Adresa: KALIMANJ
Tel: 68004505
Tip: Dvije četvorokrevetne sobe(***)

Biševac Biko

Adresa: LEPETANE
Tel: 032 686051
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Biševac Biko

Adresa: LEPETANE
Tel: 032 686051
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(***)

Radonić Nebojša

Adresa: TIVAT
Tel: 67201733
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Radonić Nebojša

Adresa: TIVAT
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Oliverić Zdenko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 532
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(***)

Oliverić Zdenko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 532
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Pasković Vitomir

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 533 245
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Marinić Dragan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 254 030
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Marinić Dragan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 254 030
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Janković Dragica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 757645
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Kalezić Natalija

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 865122
Tip: Jedan jednosobni apartaman sa tri ležaja(**)

Kalezić Natalija

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 865122
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Petković Ilko

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 067 573 594
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Petković Ilko

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 067 573 594
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(***)

Drakulović Željko

Adresa: ŽUPA
Tel: /
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Zeničanin Esad

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 378998
Tip: Jedan dvosobni apartman sa šest ležaja(***)

Nikolić Tereza

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Nikolić Tereza

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Nikolić Tereza

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Radovanović Ivica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 060 054588
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Radovanović Ivica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 060 054588
Tip: Jedan dvosobni apartman sa dva ležaja(**)

Sindik Slavko

Adresa: IVA VIZINA 11
Tel: 069 498729
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(**)

Petrović Anka

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679 144
Tip: Tri dvokrevetne sobe(***)

Stojković Vladanka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 032 673 629
Tip: Jedna jednokrevetna soba sa jednim ležajem(*)

Stojković Vladanka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 032 673 629
Tip: Tri trokrevetne sobe(*)

Stojković Jovica

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 284106
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Lakičević Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Lakičević Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Jedan stuido apartman sa četiri ležaja(***)

Kafri Ben Jacob Tzach

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Kafri Ben Jacob Tzach

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Jedan studio apartmana sa četiri ležaja(****)

Samardžić Dragan

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 340 598
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(***)

Samardžić Dragan

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 340 598
Tip: Jedan jendosobni apartman sa tri ležaja(***)

Giljača Petar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 400
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Giljača Petar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 400
Tip: Dvije trokrevetne sobe(**)

Marović Nađa

Adresa: ŽUPA
Tel: 672 615
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Radošević Jelka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 340324
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Radošević Jelka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 340324
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Jotanović Novak

Adresa: VRIJES I
Tel: 069 299 128
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Jokić Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 264 520
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(***)

Vukadinović Radenko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 459 156
Tip: Dva jednosobna apartman sa po četiri ležaja(**)

Vukadinović Radenko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 459 156
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Francesković Branko

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 045198
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Tamsen Cudahy Resor

Adresa: LEPETANE
Tel: 067 850262
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Tamsen Cudahy Resor

Adresa: LEPETANE
Tel: 067 850262
Tip: Jedan jendosobni apartman sa dva ležaja(****)

Pantić Velimir

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Bjelivuk Rade

Adresa: VRIJES
Tel: 032 683 363
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(*)

Bjelivuk Rade

Adresa: VRIJES
Tel: 032 683 363
Tip: Jedna dvokrevetna soba(*)

Alonso Eva

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 978 292
Tip: Jedan dvosoban apartman sa četiri ležaja(***)

Raskovich Nikola

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 978292
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Sredanović Lazar

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679 766
Tip: Jedan dvosobni apartman sa dva ležaja(**)

Šafranić Lina

Adresa: KALIMANJ
Tel: 069 494 214
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Mcdermott Elizabeth

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 045 185
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Ivošević Š. Nikola

Adresa: TIVAT
Tel: /
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Francesković Andrija

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(*)

Bosnić Nada

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 420375
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(**)

Bosnić Nada

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 420375
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Stanjević Savo

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 032 679 736
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Stanjević Savo

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 032 679 736
Tip: Dvije dvokrevtne sobe(**)

Momčilović Vaso

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 040 563
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Momčilović Vaso

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 040 563
Tip: Jedan studio apartman sa četiri ležaja(***)

Božinović Ivo

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 069 743 223
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(*)

Božinović Ivo

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 069 743 223
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(*)

Arsenić Deva

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 032 671 042
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Arsenić Deva

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 032 671 042
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(*)

Petrović Božo

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 032 679 002
Tip: Dva studio apartmana sa po četiri ležaja(***)

Petrović Božo

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 032 679 002
Tip: Dvije trokrevetne sobe(***)

Šestović Zorica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 188 807
Tip: Tri dvokrevetne sobe(***)

Šestović Zorica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 188 807
Tip: Tri trokrevetne sobe(***)

Petrović Milorad

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 030 540
Tip: Dva jednosobna apartamana sa po dva ležaja(***)

Chapman Kenneth Hugh

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 656 087
Tip: Šest dvokrevetnih sobe(****)

Chapman Kenneth Hugh

Adresa: BOGIŠIĆI
Tel: 069 656 087
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(****)

Garbin Edi

Adresa: GORNJA LASTVA
Tel: 067 317 439
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(****)

Peričić Predrag

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 335 650
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(*)

Bjelobrk Biljana

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Deković Anton

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 548 429
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Francesković Nevenka

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 388 797
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Bošković Aco

Adresa: KALIMANJ
Tel: 068 799 031
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Došljak Mirko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 342 965
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Marić Borka

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 284 544
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Marić Borka

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 284 544
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Mitrović Ilija

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 064 288 1398
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(*)

Mitrović Ilija

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 064 288 1398
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(*)

Golubović Milica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 470 850
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Pataki Antonina

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 531 271
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Michael Van Kleef

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 978 292
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Thomas Colin Turner

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 911 7037
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Thomas Colin Turner

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 911 7037
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Stanjević Vaso

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 550 731
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Abović Matija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 032 684 534
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Abović Matija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 032 684 534
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Pasković Anton

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 344 339
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Pasković Anton

Adresa: SELJANOVO
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Begović Danica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 456 519
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Stjepčević Desanka

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684 119
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Jović Renato

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 354 358
Tip: Jedan jednosbni apartman sa tri ležaja(***)

Jović Renato

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 354 358
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Jović Renato

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 354 358
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Backović Miodrag

Adresa: SELJANOVO
Tel: /
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Gyurok Mate

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(***)

Gyurok Mate

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Dvije trokrevetne sobe(***)

Petković Zlatko

Adresa: KALIMANJ
Tel: 069 042 423
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po tri ležaja(****)

Vulović Slobodan

Adresa: BRADAŠEVO
Tel: 069 268 133
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Vulović Slobodan

Adresa: BRADAŠEVO
Tel: 069 268 133
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Chapman Gail

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 656 087
Tip: Šest dvokrevetnih soba(****)

Niketić Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 668 482
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Samardžić Ljubomir

Adresa: TIVAT
Tel: 069 348 691
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Mulić Murat

Adresa: TIVAT
Tel: 067 549 621
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(**)

Došljak Ljubica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 050 663
Tip: Jedan jdnosobni apartman sa dva ležaja(**)

Vuletić Milorad

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 030 597
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Vuletić Milorad

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 030 597
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Vuletić Zorka

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 247 356
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Stjepčević Marija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 032 684638
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Stjepčević Marija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 032 684638
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Glavočić Gordana

Adresa: NIKOLE TESLE 5
Tel: 068 185 504
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Glavočić Gordana

Adresa: NIKOLE TESLE 5
Tel: 068 185 504
Tip: Dvije trokrevetne sobe(***)

Dogman Marina

Adresa: SELJANOVO
Tel: O69 656 803
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Dogman Marina

Adresa: SELJANOVO
Tel: O69 656 803
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Šćepanović Marija

Adresa: KALIMANJ
Tel: 069 656 803
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Kikanović Jovan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 494 099
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Abović Marinko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 068 391 449
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Abović Marinko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 068 391 449
Tip: Jedan dvosobni duplex apartman sa četiri ležaja(****)

Đukić Vukosav

Adresa: VRIJES
Tel: /
Tip: Jedna dvokrevetna soba(*)

Đukić Vukosav

Adresa: VRIJES
Tel: /
Tip: Jedna trokrevetna soba(*)

Kulikova Svetlana

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 366 030
Tip: Sedam dvokrevetnih soba(**)

Gibbons Stuart

Adresa: TIVAT
Tel: 069 505 938
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Gibbons Stuart

Adresa: TIVAT
Tel: 069 505 938
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Kovinić Snežan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 089 899
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Kostić Jovan

Adresa: OBALA BOGIŠIĆI
Tel: 067 559 498
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Maslovar Marko

Adresa: TIVAT
Tel: /
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Maslovar Marko

Adresa: TIVAT
Tel: /
Tip: Jedan studio apartaman sa dva ležaja(***)

Antović Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 041
Tip: Tri trokrevetne sobe(**)

Pataki Novica

Adresa: BRDA BB
Tel: /
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Pataki Novica

Adresa: BRDA BB
Tel: /
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Pataki Novica

Adresa: BRDA BB
Tel: /
Tip: Tri jednosobna apartamana sa po dva ležaja(****)

Vuković Senka

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 533 530
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Galić Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 324
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Galić Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 324
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Galić Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 324
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Ivošević Vasko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 516
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(****)

Soković Miodrag

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 659 776
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Čelanović Perka

Adresa: TIVAT
Tel: 675 055
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Čelanović Perka

Adresa: TIVAT
Tel: 675 055
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Čelanović Perka

Adresa: TIVAT
Tel: 675 055
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Lovčević Dragana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 046
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Lovčević Dragana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 046
Tip: Jedna trokrevetna soba(*)

Piper Veselin

Adresa: VRIJES
Tel: 069 041 136
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Dragojević Zoran

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 592 126
Tip: Dvije trokrevtene soba(***)

Dragojević Zoran

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 592 126
Tip: Jedan dvosobni aprtman sa četiri ležaja(***)

Dragojević Zoran

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 592 126
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Dragojević Zoran

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 592 126
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Dragojević Zoran

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 592 126
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Krstičević Miroslav

Adresa: TIVAT
Tel: 069 030 665
Tip: Dva jednosobna apartamana sa po dva ležaja(****)

Krstičević Miroslav

Adresa: TIVAT
Tel: 069 030 665
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Babović Miomir

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 552 120
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(**)

Babović Miomir

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 552 120
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Babović Miomir

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 552 120
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Mihović Labud

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 042 911
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Marković Veselinka

Adresa: TIVAT
Tel: 067 521 802
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Marković Veselinka

Adresa: TIVAT
Tel: 067 521 802
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Marković Veselinka

Adresa: TIVAT
Tel: 067 521 802
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Starčević R. Neđeljko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 657
Tip: Dvije trokrevtne sobe(*)

Starčević R. Neđeljko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 657
Tip: Tri dvokrevetne sobe(*)

Petrović Petar

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 330 845
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Petković Lucija

Adresa: TIVAT
Tel: 068 801 040
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Vujičić Ljubica

Adresa: LEPETANE
Tel: 067 231 507
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(*)

Petrović Andrija

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 086 932
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Tripinović Kosto

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 548 441
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po šest ležaja(**)

Trojanović Mišo

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 643 690
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Trojanović Mišo

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 643 690
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Mušura Ivan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 587 363
Tip: Sedam dvokrevtenih soba(***)

Jandrić Nada

Adresa: KALIMANJ
Tel: 673 031
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Jandrić Nada

Adresa: KALIMANJ
Tel: 673 031
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Vujović Marko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 271 007
Tip: Dvije trokrevetne sobe(***)

Vujović Marko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 271 007
Tip: Tri dvokrevetne sobe(***)

Gajić Milan

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 496 514
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Gajić Milan

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 496 514
Tip: Šest dvokrevtenih soba(***)

Ratković Goran

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 690 585
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Kaličanin Gordana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 00 381654282933
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Spasić Vanja

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 498 538
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa deset ležaja(*)

Vukićević Aleksandar

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 234 007
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Lukšić Tonko

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 281 163
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Kusmuk Zoran

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 068 611 260
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Kusmuk Zoran

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 068 611 260
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Radaković Jelena

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 451 753
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(**)

Agape Act Doo

Adresa: TIVAT
Tel: 067 219 780
Tip: Četiri jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Babović Nada

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 067 219 533
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Vuković Danilo

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 067 219 780
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Kikanović Drago

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 344 496
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Kikanović Drago

Adresa: BJELILA
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Petrović Željko

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 012 040
Tip: Tri dvokrevetne sobe(****)

Bujenović Anka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 886 570
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Bujenović Anka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 886 570
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Deković Mirjana

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 505 217
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Deković Mirjana

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 505 217
Tip: Jedan jednosbni apartman sa dva ležaja(***)

Stjepčević Toni

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 421 461
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Kaludjerović Vaso

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 596 460
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Piper Strahimir

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 048 416
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(**)

Adžić Daniel

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 590 815
Tip: Četiri studio apartmana sa po tri ležaja(***)

Čukić Zoran

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 678 130
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(*)

Čukić Zoran

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 678 130
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Krgušić Janko

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 312 066
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Krgušić Janko

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 312 066
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Bujenović Vlado

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 677 373
Tip: Tri trokrevetne sobe(**)

Radošević Marija

Adresa: TIVAT
Tel: 673 749
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Pavićević Duško

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 069 280 040
Tip: Tri studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Magud Stanko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 024 996
Tip: Dva jednosobna apartamana sa po dva ležaja(****)

Magud Stanko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 024 996
Tip: Šest studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Vučević Mila

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 149 699
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(***)

Ljuljđurović Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 397 543
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Tošutović Mirjana

Adresa: TIVAT
Tel: 069 955 298
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Simonović Davor

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 043 687
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Simonović Davor

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 043 687
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Andrea Orcel

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartmana sa četiri ležaja(****)

Christopher /Jennifer Taylor

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Nicolaas Am Merks

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Oleg Mukhamedshi

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Oleg Mukhamedshi

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Simon Beasley

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Giljača Aleksandra

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Giljača Aleksandra

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Aleksander Krutiporokh

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan jednosobni apartmanan sa dva ležaja(****)

Sean Noel Morley

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Tino Zervudachi

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Nathaniel Rothschild

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan četvorosobni apartman sa osam ležaja(****)

Vuksanović Branko

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 067 510 178
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Ekaterina Chirich

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Roberto V.Gancia

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Jaguar Med.Real Estate

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: Kontakt tel. Adv.Miljanić (067 22 88 28)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Peter Simon

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Peter Simon

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: OBJEKAT II
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Rustem Likhachev

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartman sa dva ležaja(****)

Hassan Ghousseini

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Hassan Ghousseini

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Natalia Kasilova

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Ftb Property Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 723
Tip: Jedan dvosobni apartmana sa četiri ležaja(****)

Okuka Zdravko

Adresa: LEPETANE
Tel: 068 572 759
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Kusovac Ljiljana

Adresa: TIVAT
Tel: 067 558 928
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Krstović Dragan

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 261 691
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Krstović Dragan

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 261 691
Tip: Jedna dvokrevtena soba(***)

Vukmanović Tamara

Adresa: TIVAT
Tel: 069 042 723
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Matarueva Victoria

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 200 719
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Matarueva Victoria

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 200 719
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

John Sellers

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 656 087
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(****)

Vuksanović Željko

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 067 748 428
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Vuksanović Željko

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 067 748 428
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Radimiri Slaven

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 526 095
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Kostić Sreten

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 523 655
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Kovačević Milorad

Adresa: KALIMANJ
Tel: 069 618 070
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Stipanić Olga

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 897 862
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Stipanić Olga

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 897 862
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Stipanić Olga

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 897 862
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Simić Božica

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 679 040
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Vujošević Biljana

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 488 425
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Vujošević Biljana

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 488 425
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Trifonova Natalija

Adresa: LEPETANE
Tel: 067 478 517
Tip: Tri dvokrevetne sobe(****)

Mišić Darko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 684 778
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Dubravčević Petar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 487 198
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Dubravčević Petar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 487 198
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Perović Zagorka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Četiri jednosobna apartmana sa po tri ležaja(*)

Mršić Slavenko

Adresa: TIVAT
Tel: 067 823 603
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Ivošević Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 558 657
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Ivošević Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 558 657
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Radonjić Dragutin

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 030 866
Tip: Četiri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Andričić Darinka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(**)

Andričić Darinka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(**)

Gašparini Mateo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 466 228
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Gašparini Mateo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 466 228
Tip: Jedan studio apartman sa četiri ležaja(****)

Milačić Dragan

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 559 614
Tip: Jedan dvosobni apartman sa tri ležaja(***)

Ćetković Kosovka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 743 611
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Ćetković Kosovka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 743 611
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(***)

Kilibarda Stamena

Adresa: KALIMANJ
Tel: 068 346 508
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Kilibarda Stamena

Adresa: KALIMANJ
Tel: 068 346 508
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Matković Savojka

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Tri dvokrevetne sobe(*)

Francesković Andrija

Adresa: TIVAT
Tel: 674 752
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Francesković Andrija

Adresa: TIVAT
Tel: 674 752
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Lukšić Ludvig

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 550 687
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Remizov Alexander

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 067 806 841
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Zifra Krešimir

Adresa: SELJANOVO
Tel: 673 731
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Petković Desanka

Adresa: KALIMANJ
Tel: 069 571 316
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Živković Đorđe

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 382 124
Tip: Šest dvokrevetnih soba(**)

Tripičić Bruna

Adresa: TIVAT
Tel: 069 085 233
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Mihaliček Marija

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 067 310 567
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Mihaliček Marija

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 067 310 567
Tip: Jedan studio apartman sa četiri ležaja(****)

Čičković Ognjen

Adresa: TIVAT
Tel: 673 374
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Marković Dejan

Adresa: TIVAT
Tel: 067 540 588 kontakt Vlado Arsić
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(****)

Borozan Petar

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 043 695
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Borozan Petar

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 043 695
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Seth Matson

Adresa: TIVAT
Tel: 069 215 887
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Tomić Petar

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Jedna trokrevtena soba(*)

Marković Robert

Adresa: SELJANOVO
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Vranić Maja

Adresa: RADOVIĆI
Tel: /
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa deset ležaja(****)

Belmont Holdings Doo

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: /
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Chasovsky Sergey

Adresa: RADOVIĆI
Tel: Svetlana Josić (069458212)
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Chasovsky Sergey

Adresa: RADOVIĆI
Tel: Svetlana Josić (069458212)
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Okovalkov Mikhail

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 452 356
Tip: Jedan četvorosobni apartman sa osam ležaja(****)

Okovalkov Mikhail

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 452 356
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Orjen Shipping Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 069 085 710
Tip: Dva trosobna apartmana sa po šest ležaja(****)

Ardalić Blaženko

Adresa: TIVAT
Tel: 069 033 039
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Wulftex Doo

Adresa: NIKOLE TESLE 18
Tel: 069 146 255
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Wulftex Doo

Adresa: NIKOLE TESLE 18
Tel: 069 146 255
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(****)

Mp Mladost Doo

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 584 727
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Mp Mladost Doo

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 584 727
Tip: Dvije torkrevetne sobe(**)

Mp Mladost Doo

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 584 727
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Mp Mladost Doo

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 584 727
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Mp Mladost Doo

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 584 727
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Jeffrey Sweetbaum

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 543 320
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(***)

Jeffrey Sweetbaum

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 543 320
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(***)

Jeffrey Sweetbaum

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 543 320
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Krstović Marta

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 644 326 | 067 513 343
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Lanceroti Boris

Adresa: TIVAT
Tel: 069 216 559
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Lanceroti Boris

Adresa: TIVAT
Tel: 069 216 559
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Pavićević Vukica

Adresa: VRIJES
Tel: 069 398 929
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Pavićević Vukica

Adresa: VRIJES
Tel: 069 398 929
Tip: Tri trokrevetne sobe(**)

Usanović Tonko

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 466 228
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Milutinović Aneta

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 271 719
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Milutinović Aneta

Adresa: CACOVO
Tel: 067 271 719
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Zvicer Milorad

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 061 469
Tip: Kuća za iznajmljiavnje sa četiri ležaja(****)

Bujanić Ljubica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 085 226
Tip: Tri studio apartmana sa po tri ležaja(***)

Matijašević Dragica

Adresa: KAMELIJA 7
Tel: 067-406-364
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Garbin Jerolim

Adresa: Ul. TOMIČIĆI
Tel: 069 050 188
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Garbin Jerolim

Adresa: Ul. TOMIČIĆI
Tel: 069 050 188
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Gugi Commerce Doo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 063 222 808
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(****)

Ilić Tatjana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 46725880803
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(****)

Milović Sonja

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 570 210
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Milović Sonja

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 570 210
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Marković Silvijo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 203 891
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po tri ležaja(****)

Jurij Groznij Ljvovič

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 889 058
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po dva ležaja(**)

Vukašinović Vesna

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 889 058
Tip: Jedan dvosobni apartman sa dva ležaja(**)

Stevović Veselin

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 419 979
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Stevović Veselin

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 419 979
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Stevović Veselin

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 419 979
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Bubanja Radosav

Adresa: JURIJA GAGARINA 11A
Tel: 069 844 356
Tip: Dva dvokrevtena studio apartmana(***)

Bubanja Radosav

Adresa: JURIJA GAGARINA 11A
Tel: 069 844 356
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(***)

Bubanja Radosav

Adresa: JURIJA GAGARINA 11A
Tel: 069 844 356
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Bubanja Radosav

Adresa: JURIJA GAGARINA 11A
Tel: 069 844 356
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Bubanja Radosav

Adresa: JURIJA GAGARINA 11A
Tel: 069 844 356
Tip: Tri trokrevetna studio apartmana(***)

Radović Anica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 703 887
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Vuksanović Milenko

Adresa: TIVAT
Tel: 069 590 807
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Vuksanović Milenko

Adresa: TIVAT
Tel: 069 590 807
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Stevović Ilija

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 345 435
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Stevović Ilija

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 345 435
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Jović Ivica

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 225 844
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Turk Zorka

Adresa: Tripovići
Tel: 069 149 605
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Antares Doo

Adresa: TIVAT
Tel: 660 055
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Antares Doo

Adresa: TIVAT
Tel: 660 055
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Vuksanović Tomislav

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 840 621
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Vuksanović Tomislav

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 840 621
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Labudović Stana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 184 200
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Lakić Radoje

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 628 177
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Đukić Kappler Ivka

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 672 498
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Sedlić Biljabna

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 559 614
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Borozan Marko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 043 695
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Borozan Marko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 043 695
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Borozan Predrag

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 043 695
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Subotić Bojan

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 068 391 449
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Ucović Mato

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 658 242
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Bulatović Mladen

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 230 027
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Bulatović Mladen

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 230 027
Tip: Jedna trokrevtena soba(***)

Bulatović Mladen

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 230 027
Tip: Pet dvokrevetnih soba(***)

Franović Miroslav

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 249 592
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Samardžić Zdravka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 348 691
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Franović Dragan

Adresa: TIVAT
Tel: 069 533 527
Tip: Jedan trosobni duplex apartman sa šest ležaja(****)

Ganzhul Igor

Adresa: TIVAT
Tel: 069 760 257
Tip: Jedna dvokrevetna soba(***)

Ganzhul Igor

Adresa: TIVAT
Tel: 069 760 257
Tip: Šest trokrevetnih soba(***)

Presutto Dragičević Danijela

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 269 036
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(****)

Pasković Goran

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 343 120
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Montespeed Doo

Adresa: SELJANOVO
Tel: 660 055
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(***)

Montespeed Doo

Adresa: SELJANOVO
Tel: 660 055
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Marić Đurđica

Adresa: KALIMANJ
Tel: 069 563 355
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Vuksanović Nevenka 3112943239014

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 513 901
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Morozova Marina

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 452 356
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Morozova Marina

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 452 356
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Morozova Marina

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 452 356
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Muratović Damir

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Milošević Dušan

Adresa: KALIMANJ
Tel: 067 861 686
Tip: Šest dvokrevetnih soba(**)

Synergy Development Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 271 707
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Tanie Chalfoun

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067230385 Dragan_Lustica
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Frederic Marcel Clement Pinet & Shannon Paul George Doohan

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067230385 Dragan_Lustica
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Fouad Chalfoun

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067230385 Dragan_Lustica
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Marco Hans Sieber

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067230385 Dragan_Lustica
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Žugić Radoje

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Stadion Doo

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Stadion Doo

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: /
Tip: Jedna dvokrevtena soba(****)

Sindik Tripo

Adresa: TIVAT
Tel: 069 317 252/069 604 074
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Sršen Albina

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 317 252/069 604 074
Tip: Tri dvokrevtne sobe(**)

Savić Branislav

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 063 222 808
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Sandra Baljak Bosnjak

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 063 222 808
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Dragutinović Slavenka

Adresa: 21.NOVEMBAR 27A
Tel: 063 222 808
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Pervushin Nikita

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 063 222 808
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Pervushin Nikita

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 063 222 808
Tip: Jedan dvosobni apartman sa tri ležaja(**)

Tošković Jelena

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 427 228
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Čvoro Nataša

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 212 210
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Stojković Dragan

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 930 070
Tip: Dvije dvokrevtene sobe(***)

Stojković Dragan

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 930 070
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Hezonja Ana

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 446 628
Tip: Jedan dvosobni apartman sa tri ležaja(***)

Lakičević Mihailo

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 146 142
Tip: Sedam dvokrevetnih soba(***)

Lakičević Radojka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 146 142
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Lakičević Radojka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 146 142
Tip: Jedna trokrevetna soba(***)

Lakičević Radojka

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 146 142
Tip: Pet dvokrevetnih soba(***)

Di Ceglie Sergio

Adresa: TIVAT
Tel: 067 540 764
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Dinitry Zyrev

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 898 323
Tip: Jedan dvosobni apartaman sa četiri ležaja(***)

Dinitry Zyrev

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 898 323
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(***)

Lyubuskaya Natalia

Adresa: KRAŠIĆI-Čakalovina
Tel: 067 467 343
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Lyubuskaya Natalia

Adresa: KRAŠIĆI-Čakalovina
Tel: 067 467 343
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Lyubuskaya Natalia

Adresa: KRAŠIĆI-Prorovina
Tel: 067 467 343
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Lyubuskaya Natalia

Adresa: KRAŠIĆI-Prorovina
Tel: 067 467 343
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Radović Milada

Adresa: TIVAT
Tel: 069 955 418
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Starčević Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 559 506
Tip: Jedan jednosobni apartaman sa tri ležaja(***)

Starčević Marko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 559 506
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Donković Đuro

Adresa: TIVAT
Tel: 068 250 122
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Marković Zorana

Adresa: TIVAT
Tel: 069 450 521
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Ivošević V. Nikola

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 028 965
Tip: Četiri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Denda Savo

Adresa: TIVAT
Tel: 069 128 607
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Čenić Aleksandar

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 604 200 (zastupnik)
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa dvanaest ležaja(****)

Petković Matko

Adresa: DUMIDRAN
Tel: 069 045 165
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Gorban Alexandar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 458 212 (zastupnik)
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Shklyanka Sergei

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 458 212 (zastupnik)
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Zaputović Špiro

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 280 102
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa pet ležaja(***)

Marković Danijela

Adresa: TIVAT
Tel: 069 509 057
Tip: Pet dvokrevetnih soba(****)

Akin Meserret

Adresa: TIVAT
Tel: 069 207 205(zastupnik)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Sekić Mićo

Adresa: VRIJES
Tel: 069 383 424
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Sekić Mićo

Adresa: VRIJES
Tel: 069 383 424
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Brkan Tonko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 496 639
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Furtula Vukoman

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 50 90 80
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Korneeva Elena

Adresa: TIVAT
Tel: 069 692 246 (zastupnik)
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(*)

Vujadinović Jovan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 917 970
Tip: Dvije trokrevetne sobe(*)

Vujadinović Jovan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 917 970
Tip: Jedna dvokrevetna soba(*)

Jovanović Danilo

Adresa: Ul. Staničića 29
Tel: 067 884 320
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(**)

Jovanović Danilo

Adresa: Ul. Staničića 29
Tel: 067 884 320
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Objekat Ii

Adresa: Ul. Staničića 29
Tel: 067 884 320
Tip: Dva studio apartamana sa po dva ležaja(**)

Objekat Ii

Adresa: Ul. Staničića 29
Tel: 067 884 320
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Kustudić Stanko

Adresa: TIVAT
Tel: 067 513 233
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Dašić Milanka

Adresa: VRIJES
Tel: 068 825 444
Tip: Dva trosobna apartmana sa po sedam ležaja(**)

Ljiljana Gellately Smith

Adresa: TIVAT
Tel: 068 679 009
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Stanišić Ljiljana

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 794 820
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Stanišić Ljiljana

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 794 820
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Nth Consulting

Adresa: TIVAT
Tel: 069 811 000
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Rebeka Bianka Bojescu

Adresa: TIVAT
Tel: 069 047 329
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Milović Daniela

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 295
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Milović Daniela

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 295
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Milović Daniela

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 032 677 295
Tip: Jedna trokrevtena soba(**)

Luštica Development

Adresa: LUSTICA BAY Stan F101 i F102 Zgrada F1
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Luštica Development

Adresa: LUSTICA BAY Stan F101 i F102 Zgrada F1
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(****)

Luštica Development

Adresa: LUSTICA BAY Stan F203 Zgrada F2
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Luštica Development

Adresa: LUSTICA BAY Stan F301 Zgrada F3
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Luštica Development

Adresa: LUSTICA BAYStan F501 Zgrada F5
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Peričić Lazar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 045 140
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Peričić Lazar

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 045 140
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Sindik Damir

Adresa: TIVAT
Tel: 067 302 554
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Skok Dragoslava

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 571 971
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Wm Montenegro Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 660 055
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Živanić Slavica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 068 122 102
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Christine Harrop-Griffiths

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 069 149 699 (Vesna Dubravčević)
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Christine Harrop-Griffiths

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 069 149 699 (Vesna Dubravčević)
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Robert Harrison Roskopp

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Montpro Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Dmitry Kozlov

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Tatiana Bereshchanskaya

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Tccm Montenegro Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(****)

Ribado Investments Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(****)

Ushakova Anna

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Riccardo Orcel

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(****)

Kal Monte Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Averyev Boris

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Stasyuk Valentina

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Venus Projcts Limited Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Despotović Dragiša

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Montenegro Properties Ltd

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Vikhanskiy Oleg

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Pyla Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Anna Paula Rodrigues Obradović

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Murray Simon

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan četvorosbni apartman sa osam ležaja(****)

Remiks Investments Limited Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Tsoy Vladimir

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(****)

Kyutchukov Stephan

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Radončić Irhad

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Anđelkov Katarina

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 032/661-004(Marija Bjelajac)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Teodor Doo

Adresa: KAVA
Tel: 067 219 533
Tip: Dva jednosobna stana sa po tri ležaja(/)

Franović Ivo

Adresa: TIVAT
Tel: 067 382 291
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Universal Exports Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 219 783
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Tivat Consultant And Rental Doo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 342 305
Tip: Jedan dvosobni stan sa dva ležaja(/)

Nikiforov Alexander

Adresa: GOŠIĆI
Tel: 069 534 124
Tip: Dva dvosobna stana sa po četiri ležaja(/)

Paunović Bojan

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 043 939
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Rodnov Vladimir

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 069 505 265
Tip: Jednosoban stan sa dva ležaja(/)

Bušić Sofija

Adresa: BJELILA
Tel: 063 342 462
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(Nije predala zahtjev za kategorizaciju)

Perović Milica

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 306 709
Tip: Jednosoban stan sa dva ležaja(/)

Skvortsov Ilya

Adresa: TIVAT
Tel: 068 156 037
Tip: Jednosoban stan sa tri ležaja(/)

Ivanović Damir

Adresa: TIVAT
Tel: 069 343 342
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Ivanović Damir

Adresa: TIVAT
Tel: 069 343 342
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

K&V Corp Doo

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 069 877 410
Tip: Jednosoban stan sa dva ležaja G602(/)

K&V Corp Doo

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 069 877 410
Tip: Jednosoban stan sa dva ležaja G221(/)

Vektor Moskva -Dio Stranog Društva Vector – Home Doo

Adresa: SELJANOVO
Tel: 068 805 155
Tip: Četiri jednosobna stana sa po dva ležaja(/)

Odžić Ivica

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 069 594 458
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(/)

Pm 1.25 Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 301 539
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Vuković Budimir

Adresa: TIVAT
Tel: 069 3420752
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Vuković Budimir

Adresa: TIVAT
Tel: 069 3420752
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Dovbysh Gelb

Adresa: TIVAT
Tel: 032 660 055
Tip: Jednosoban stan sa tri ležaja(/)

Kovaliova Natalja

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 461 638
Tip: Jednosoban stan sa tri ležaja(/)

Milojko Olga

Adresa: TIVAT
Tel: 069 460 077
Tip: Dvosoban stan sa pet ležaja(/)

Glavočić Ivica

Adresa: ŽUPA
Tel: 067 477 919
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Ilić Ivan

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 606 517
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Tripinović Vladimir

Adresa: BJELILA
Tel: 067 041 141
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Nedić Radmila

Adresa: TIVAT
Tel: 067 824 800
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(**)

Nedić Radmila

Adresa: TIVAT
Tel: 067 824 800
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Nedić Radmila

Adresa: TIVAT
Tel: 067 824 800
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Mahon Property Management

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 069 089 951
Tip: Jedan trosobni stan sa četiri ležaja(/)

Tasminskiy Mikhail

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 069 089 951
Tip: Jedan trosobni stan sa četiri ležaja(/)

Stračević Vlado

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 268 989
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Stračević Vlado

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 268 989
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Koptelova Elena

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 719 485
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(****)

Doo Mne For You

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 766 029
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa deset ležaja(***)

Doo Mne For You

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 069 766 029
Tip: Jedan dvosobni stan sa šest ležaja(/)

Doo Mne For You

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 069 766 029
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Doo Mne For You

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 766 029
Tip: Dva dvosobna stana sa po šest ležaja(/)

Nikolić Saša

Adresa: TIVAT
Tel: 069 309 333
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(****)

Vrdoljak Mario

Adresa: TIVAT
Tel: 067 235 737
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Vrdoljak Mario

Adresa: TIVAT
Tel: 067 235 737
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Vangroenweghe Bert Julien

Adresa: TIVAT
Tel: 069 794 194 (zastupnik)
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Vangroenweghe Bert Julien

Adresa: TIVAT
Tel: 069 794 194 (zastupnik)
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Stevović Mihailo

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 542 900
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Stevović Mihailo

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 542 900
Tip: Dva studio apartmana sa po tri ležaja(**)

Martinović Božidar

Adresa: TIVAT
Tel: 067 542 206
Tip: Šest dvokrevetnih soba(***)

Marić Alida

Adresa: TIVAT
Tel: 069 515 304
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(**)

Marić Alida

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 515 304
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Marić Alida

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 515 304
Tip: Jedan studio apartman sa četiri ležaja(**)

Kovinić Danilo

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 528 404
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Stefane Nayan Dabinovic

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa šest ležaja(/)

Stefane Nayan Dabinovic

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Stefane Nayan Dabinovic

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan stan sa dva ležaja(/)

Obradović Dragiša

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Galliers Ekaterina

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan stan sa dva ležaja(/)

Chalfoun Fouad

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan trsobni stan sa osam ležaja(/)

Daniel Charles Bean

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Truda Doo

Adresa: LUSTCA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa šest ležaja(/)

Truda Doo

Adresa: LUSTCA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan stan sa dva ležaja(/)

Chalfoun Samir

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa šest ležaja(/)

Tomičić Danijela

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 809 241
Tip: Jedan jednosbni apartman sa tri ležaja(***)

Rendakova Elena

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 363 301
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Rendakova Elena

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 363 301
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Rendakova Elena

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 363 301
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Sanaa A H Alkhaled

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Mary Fathy Fawzy Morcos

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa dva ležaja(/)

Adwan M A Aladwani

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Janičić Adriana

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Janičić Bojana

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Čolan Marko

Adresa: TIVAT
Tel: 067 281 869
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Stjepčević Emina

Adresa: OBALA BOGIŠIĆA
Tel: 067 262 002
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Stjepčević Emina

Adresa: OBALA BOGIŠIĆA
Tel: 067 262 002
Tip: Jedan jednosobni apartmana sa dva ležaja(****)

Kozlov Alexey

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 553 454
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa deset ležaja(*****)

Kašćelan Dragica

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 326 969
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Matković Dragan

Adresa: TIVAT
Tel: 069 543 903
Tip: Jedan stan sa dva ležaja(/)

Bauk Mirjana

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 045 123
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Radulović Nikola

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 000 451
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Meštrović Niko

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 300 653
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Milutinović Aneta – Preduzetnik

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 271 719
Tip: Jedan stan sa dva ležaja(/)

Bogdanova Olga

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 339 607
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Bogdanova Olga

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 339 607
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Bojić Zlatibor

Adresa: TIVAT
Tel: 068 342 994
Tip: Četiri trokrevetne sobe(***)

Sindik Sandra

Adresa: TIVAT
Tel: 067 588 080
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Sindik Sandra

Adresa: TIVAT
Tel: 067 588 080
Tip: Tri studio apartmanana sa po dva ležaja(***)

Janović Marijan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 435 301
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa osam ležaja(***)

Radivojević Milorad

Adresa: KARŠIĆI
Tel: 067 417 025
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Radivojević Milorad

Adresa: KARŠIĆI
Tel: 067 417 025
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Zjalić Jovo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 524 978
Tip: Četiri dvokrevetne sobe(**)

Zjalić Jovo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 524 978
Tip: Dvije trokrevtene soba(**)

Arnon Gantz

Adresa: ĐURAŠEVIĆI
Tel: 068 478 507
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa deset ležaja(****)

Adria Bau Doo

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 867 702
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa deset ležaja(****)

Okuka Savo

Adresa: TIVAT
Tel: 068 137 737
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(**)

Kovačević Danilo

Adresa: TIVAT
Tel: 069 046 060
Tip: Dva jednosobna apartamana sa po dva ležaja(***)

Brkan Tripo

Adresa: TIVAT
Tel: 069 046 060
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Spasojević Svetlana

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 640 040
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Spasojević Svetlana

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 640 040
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Spasojević Svetlana

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 640 040
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Franović Ivo

Adresa: OBALA BOGIŠIĆI
Tel: 067 382 291
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Petrova Ekaterina

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 673 070 (zastupnik)
Tip: Četiri dvosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Praščević Marija

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 707 501
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Vukosavljev Milan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 00381 638550464
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(*)

Vukosavljev Milan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 00381 638550464
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(*)

Obradović Branka

Adresa: TIVAT
Tel: 067 727 764
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Šantić Viktorija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 570 551
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Šantić Viktorija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 570 551
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Stevović Lidija

Adresa: TIVAT
Tel: 069 557 266
Tip: Dvije trokrevtene sobe(***)

Pasković Dubravko

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 468 524
Tip: Jedan dvosobni apartman sa tri ležaja(***)

Krstović Marta

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 644 326
Tip: Dva dvosobna stana sa po četiri ležaja(/)

Peričić Snežana

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 068 12 20 10
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Peričić Snežana

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 068 12 20 10
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Jairo Londono

Adresa: MAŽINA
Tel: 069 232 566
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Kovač Tihomir

Adresa: TOMIČIĆI BR. 19
Tel: 068 063 704
Tip: Dva studio apartmana sa po četiri ležaja(****)

Kovač Tihomir

Adresa: TOMIČIĆI BR. 19
Tel: 068 063 704
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Kovač Tihomir

Adresa: TOMIČIĆI BR. 19
Tel: 068 063 704
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Vasiljević Desanka

Adresa: LEPETANE
Tel: 068 674 018
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(**)

Vasiljević Desanka

Adresa: LEPETANE
Tel: 068 674 018
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Vasiljević Desanka

Adresa: LEPETANE
Tel: 068 674 018
Tip: Jedna jednokrevetna soba(**)

Francesković Nevenka

Adresa: UL.21NOVEMBAR BR. 8
Tel: 067 463 304
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Davidović Dragana

Adresa: UL.RISANSKA BR.13
Tel: 069 637 383
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(Nije predala zahtjev za kategorizaciju)

Samardžić Goranka

Adresa: ŠETALIŠTE SELJANOVO BR.17
Tel: 032 672 197
Tip: Dva studio apartmana sa po četiri ležaja(***)

Samardžić Goranka

Adresa: ŠETALIŠTE SELJANOVO BR.17
Tel: 032 672 197
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Gojnić Luka

Adresa: OBALA BOGIŠIĆI
Tel: 00 381600977370
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Mandić Budimir

Adresa: SELJANOVO BR.25
Tel: 069 496 853
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(*****)

Mandić Budimir

Adresa: SELJANOVO BR.25
Tel: 069 496 853
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(*****)

“Peričić D” Doo

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 067 851 662
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

“Peričić D” Doo

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 067 851 662
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

“Peričić D” Doo

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA
Tel: 067 851 662
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Škorić Stankov Tatjana

Adresa: UL.NIKŠIĆKA BR.13
Tel: 067 851 662
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Marković Gracija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 085 063
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Mikijeljević Marko

Adresa: RADOVIĆI OBJEKAT IV
Tel: 068 292 349
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Majstorović Jadranka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 513 343 zastupnik (KrstovićSandra)
Tip: Jedan dvosobni stan sa pet ležaja(/)

Majstorović Jadranka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 067 513 343 zastupnik (KrstovićSandra)
Tip: Jedan trosobni stan sa šest ležaja(/)

Adriale 205 Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 1301 539 (zastupnik)
Tip: Jedan jednosobni stan sa pet ležaja(/)

Jevtić Marija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 028 495
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(*)

Jevtić Marija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 028 495
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(*)

Jevtić Marija

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 028 495
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(*)

Pavlović Goran

Adresa: Ul. STANIČIĆA BR.9
Tel: 069 657 101
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(**)

Stipanić Ivan

Adresa: UL. BRAĆE STIPANIĆ BR.5
Tel: 069 043 963
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Bradašević Željko

Adresa: UL.LJUBLJANSKA BR.18
Tel: 069 044 069
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Bradašević Željko

Adresa: UL.LJUBLJANSKA BR.18
Tel: 069 044 069
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Tripović Krsto

Adresa: UL. KALIMANJSKA III/6
Tel: 069 044 921
Tip: Dva trosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Tripović Krsto

Adresa: UL. KALIMANJSKA III/6
Tel: 069 044 921
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Lešić Predrag

Adresa: UL. LUKE TOMANOVIĆA BR. 5B
Tel: 069 044 921
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Jocić Stojan

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 184 488
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(**)

Milošević Anđela

Adresa: MRČEVAC
Tel: 067 288 607
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa pet ležaja(***)

Novović Vuk

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 042 526
Tip: Dvije trokrevetne sobe(***)

Novović Vuk

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 042 526
Tip: Tri dvokrevetne sobe(***)

Drača Rade

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 032 684 793
Tip: Četiri studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Melisa Sungur

Adresa: GORNJI KALIMANJ
Tel: 069 061 293
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Zeynep Uygun Dograr

Adresa: SELJANOVO BR.25
Tel: 00 9061293
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Pierre Yves Bellot

Adresa: GORNJI KALIMANJ
Tel: 069 540 670
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Invictus System Doo

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 00 38163399887
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Vranješ Borislava

Adresa: MARKOSTAN II
Tel: 068 736 928
Tip: Dvije dvokrevetne sobe(*)

Dević Sava

Adresa: KALUĐEROVINA
Tel: 00381 64 027 1666
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Gaia Global Consultancy Doo

Adresa: LEPETANE
Tel: 00 905058192475
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa osam ležaja(***)

Bar Hecht Aida

Adresa: SELJANOVO OBALA BR.61
Tel: 549250107
Tip: Dvosoban stan sa četiri ležaja(/)

Račeta Gordana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 067 460 400
Tip: Jednosoban stan sa dva ležaja(/)

Blackpearl Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 219 532
Tip: Jedan trosobni stan sa pet ležaja(/)

Čule Snežana

Adresa: GORNJI KALIMANJ II BR.22
Tel: 069 909 338
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Balyaeva Marina

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 507 615
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Balyaeva Marina

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 068 507 615
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Fix Anton

Adresa: BRDA
Tel: 069 909 835
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Fix Anton

Adresa: BRDA
Tel: 069 909 835
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po pet ležaja(****)

Yaltir Ucar Ayse Esra

Adresa: POD KUK B.B.
Tel: 032 600 055
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

K&V Corp Doo

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 069 877 410
Tip: Jedan stan sa dva ležaja(/)

Daniel Dean Graham

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 502 804
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Daniel Dean Graham

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 068 502 804
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(**)

Blažević Boris

Adresa: LEPETANE
Tel: 069 911 200
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Stipanić Ivan

Adresa: ŠETALIŠTE SELJANOVO BR.55
Tel: 069 043 963
Tip: Jedan dvosobni stan sa pet ležaja(/)

Tasminskiy Mikhail

Adresa: LUSTICA BAY – D313
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan stan jednim ležajem(/)

Lustica Development Ad

Adresa: LUSTICA BAY – G 921
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Lustica Development Ad

Adresa: LUSTICA BAY – G 601
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Lustica Development Ad

Adresa: LUSTICA BAY – G 701
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosoban stan sa dva ležaja(/)

Lustica Development Ad

Adresa: LUSTICA BAY – G 703
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosoban stan sa dva ležaja(/)

Lustica Development Ad

Adresa: LSUTICA BAY – F 511
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Lustica Development Ad

Adresa: LUSTICA BAY – F 503
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Lustica Development Ad

Adresa: LUSTICA BAY – C 905
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosoban stan sa četiri ležaja(/)

Alexandre Maret Br.Pa. X 3687531

Adresa: LSUTICA BAY – G 212
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosoban stan sa dva ležaja(/)

Matković Filip

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 068 518 862
Tip: Jedan stuido apartman sa jednim ležajem(****)

Matković Filip

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 068 518 862
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Vasić Dragan

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 00 38268359428
Tip: Jedan dvosobni apartman sa tri ležaja(**)

Vasić Dragan

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 00 38268359428
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Novaković Danilo

Adresa: UL. BRAĆE STIPANIĆ BR.26
Tel: 069 699 410
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Nedeljković Ivan

Adresa: UL. TRIPOVIĆI 98
Tel: 069 259 552
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(**)

Nedeljković Ivan

Adresa: UL. TRIPOVIĆI 98
Tel: 069 259 552
Tip: Jedan stuido apartman sa dva ležaja(**)

September Hotels Doo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 259 552
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

September Hotels Doo

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 259 552
Tip: Šest dvokrevetnih soba(****)

Phi Consulting Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 262 279
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Ioannis Markos Akaoni

Adresa: LUSTICA BAY – E 213
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan studio stan sa dva ležaja(/)

Ith Ventures L.L.C

Adresa: LUSTICA BAY – G 102
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan trosobni stan sa šest ležaja(/)

Nadine Abdelhamid Ahmed Helmy Br.Pa. A19934011

Adresa: LUSTICA BAY – C 706
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Nadine Abdelhamid Ahmed Helmy

Adresa: LUSTICA BAY -C 707
Tel: 067 254 851
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Aničić Dragan

Adresa: KALUĐEROVINA
Tel: 00 208001791095
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Tripović Stana

Adresa: TRG MAGNOLIJA 3A
Tel: 069 571 331
Tip: Jedan jednosoban stan sa dva ležaja(/)

Beqir Lani

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 433 627
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Beqir Lani

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 433 627
Tip: Jedna četvorokrevetna soba(**)

Beqir Lani

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 433 627
Tip: Jedna dvokrevetna soba(**)

Beqir Lani

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 433 627
Tip: Jedna trokrevetna soba(**)

Black Cherry

Adresa: BRDA
Tel: 067 301 539
Tip: Jedana dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Đurović Ivan

Adresa: OBALA FILIPA MILOŠEVIĆA BB
Tel: 067 222 225
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Mitrović Siniša

Adresa: KALIMANJSKA 40
Tel: 067 275 208
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Aranđus Ivica

Adresa: ČEŠLJAR 24
Tel: 067 366 697
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Bulajić Anita

Adresa: BEOGRADSKA 1
Tel: 067 229 335
Tip: Jedan jednosobni stan sa tri ležaja(/)

Dana Invest Doo

Adresa: PALIH BORACA 19
Tel: 067 301 539
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Bahadir Gulu Leman

Adresa: OBALA MARŠALA TITA1
Tel: 067 348 813
Tip: Jedan trosobni stan sa četiri ležaja(/)

Anastasia Milashevskaya Brpa

Adresa: MAŽINA II bb
Tel: 068 156 037
Tip: Jedan jednosobni stan sa tri ležaja(/)

Vasily Rybnikov

Adresa: LUŠTICA BAY
Tel: 069 877 410
Tip: Jedan trosobni stan sa četiri ležaja(/)

Lukšić Tonko

Adresa: PERAŠKA
Tel: 067 281 163
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Atik Nora

Adresa: LUKE TOMANOVIĆA 8
Tel: 067 348 813
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Pejović Dragan

Adresa: STANIČIĆA 23
Tel: 069 533 504
Tip: Četiri jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Puljiz Damir

Adresa: KAVA BB
Tel: 067 648 757
Tip: Jedan trosobni apartman sa sedam ležaja(***)

Knežević Nika

Adresa: IGMANSKA 8 KRAŠIĆI
Tel: 068 173 023
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(**)

Pichugina Natalija

Adresa: TRG MAGNOLIJA 2
Tel: 068 537 46
Tip: Jedan dvosobni stan sa tri ležaja(/)

Botica Azra

Adresa: IVA VIZINA 6
Tel: 067 20 11 89
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Andrap Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 068 560 020
Tip: Jedan trosobni stan sa šest ležaja(/)

Dzro Montenegro Holdings Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 068 560 020
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Pm 1.22 Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 068 560 020
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Jović Aleksandar

Adresa: MARKUŠEVINA
Tel: 068 013 586
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Marić Milenko

Adresa: GORNJI KALIMANJ III
Tel: 069 259 494
Tip: Dva jednosobna stana sa po dva ležaja(/)

Živković Vesna

Adresa: RIBARSKI PUT
Tel: 38163444054
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Živković Vesna

Adresa: RIBARSKI PUT
Tel: 38163444054
Tip: Jedan dvsobni apartman sa četiri ležaja(****)

Styrova Svetlana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 362 714
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Styrova Svetlana

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 362 714
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Balabušić Drago

Adresa: GRADIOŠNICA
Tel: 069 642 357
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Waz Porto Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 068 560 020
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Pm 1.24 Doo

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 068 560 020
Tip: Jedan jednosobni satan sa dva ležaja(/)

Cetinkaya Hakan

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 456 820
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Bekonja Ranko

Adresa: BOGUNOVO 30
Tel: 068 388 898
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Bekonja Ranko

Adresa: BOGUNOVO 30
Tel: 068 388 898
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Antipin Sergei

Adresa: MARIĆI BB
Tel: 069 229 916
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa sedam ležaja(***)

Grebenkin Aleksandr

Adresa: BOGIŠIĆI BB
Tel: 067 203 100
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa četiri ležaja(*****)

Pavićević Sanja

Adresa: SELJANOVO BB
Tel: 067 513 343 (zastupnik)
Tip: Dva dvosobna stana sa po četiri ležaja(/)

Vuković Stanka

Adresa: SELJANOVO
Tel: 069 679 193
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Gverović Anđelko

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 12
Tel: 069 088 596
Tip: Četiri jednosobna stana sa po dva ležaja(/)

Gverović Anđelko

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 17
Tel: 069 088 596
Tip: Dva jednosobna stana sa po dva ležaja(/)

Lipovac Branka

Adresa: MAŽINA 89
Tel: 069 437 022
Tip: Jedan trosobni stan sa šest ležaja(/)

Lipovac Branka

Adresa: GORNJI KALIMANJ
Tel: 069 437 022
Tip: Jedan dvosobni stan sa pet ležaja(/)

Yaltir Ucar Ayse Esra

Adresa: MAŽINA BB
Tel: 067 348 813
Tip: Jedan dvosobni stan sa pet ležaja(/)

Vučinović Adolf

Adresa: LEPETANE
Tel: 032 686 036
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Vještica Milan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 959 224
Tip: Jedan dvosobni apartaman sa četiri ležaja(**)

Vještica Milan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 959 224
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Vještica Milan

Adresa: RADOVIĆI
Tel: 069 959 224
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Filipovich Oxana

Adresa: GORNJI KALIMANJ 42
Tel: 069 222 916
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(**)

Filipovich Oxana

Adresa: GORNJI KALIMANJ 42
Tel: 069 222 916
Tip: Tri dvokrevetne sobe(**)

Kikanović Neđeljka

Adresa: RADOVIĆI BB
Tel: 069-685-418
Tip: Jedan dvosobni apartman sa pet ležaja(***)

Nikolić Đuro

Adresa: OBALA FILIPA MILOŠEVIĆA BB
Tel: 032-684-692
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Gagić Radivoj

Adresa: BRDA BB
Tel: 068 791 691
Tip: Šest jednosobnih apartmana sa po dva ležaja(****)

Vitaly Anaykin

Adresa: SUNČANI BRIJEG
Tel: 067-171-212
Tip: Tri stana sa šest ležaja(/)

Ralević Zvonko

Adresa: STANIČIĆA 36
Tel: 068-579-793
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Milović Mišel

Adresa: OBALA ĐURAŠEVIĆA BB
Tel: 069-551-000
Tip: Jedan dvosobni apartman sa šest ležaja(***)

Majstorović Snježana

Adresa: JURIJA GAGARINA 4
Tel: 069 837 520
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Vuković Sanja

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 146 255
Tip: Dva dvosobna stana sa po šest ležaja(/)

Vuković Sanja

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 146 255
Tip: Dva jednosobna stana sa po četiri ležaja(/)

K&V Corp Doo

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 069 877 410
Tip: Jedan studio stan sa dva ležaja(/)

Eraković Luka

Adresa: MARKUŠEVINA
Tel: 067 212 789
Tip: Jedan dvosobni apartman sa šest ležaja(/)

Tanjga Snježana

Adresa: DONJE SELJANOVO
Tel: 069 484 076
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(***)

Tanjga Snježana

Adresa: DONJE SELJANOVO
Tel: 069 484 076
Tip: Jedan studio apartman sa četiri ležaja(***)

Tanjga Snježana

Adresa: DONJE SELJANOVO
Tel: 069 484 076
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(***)

Knežević Zdenko

Adresa: BUĆARSKA 10
Tel: 069 026 2222
Tip: Jedan dvosobni apartman sa šest ležaja(***)

Knežević Zdenko

Adresa: BUĆARSKA 10
Tel: 069 026 2222
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Ivan De Quatrebarbes

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 067 850 877
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Golubović Ranko

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 375 174
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(/)

Braletić Jovan

Adresa: NJEGOŠEVA 10A
Tel: 069 045 130
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Unlu Selma

Adresa: ĐAČKA BB
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Tanya Design Montenegro Doo

Adresa: OBALA BB
Tel: 067 301 539
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Vuković Vasilije

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 049 513
Tip: Dva jednosobna stana sa po četiri ležaja(/)

Vuković Vasilije

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 069 049 513
Tip: Tri dvosobna stana sa po četiri ležaja(/)

Klebleeva Raisa

Adresa: OBALA BB
Tel: 067 219 772
Tip: Dva trosobna stana sa po pet ležaja(/)

Petković Miroslav

Adresa: SELJANOVO BB
Tel: 069-557-267
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Petković Milka

Adresa: RULJINA BB
Tel: 067-485-109
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Petković Milka

Adresa: RULJINA BB
Tel: 067-485-109
Tip: Jedan studio apartman sa tri ležaja(****)

Stekić Anica

Adresa: STANIČIĆA 11
Tel: 069-751-441
Tip: Jedan jednosobni apartman sa pet ležaja(****)

Stekić Anica

Adresa: STANIČIĆA 11
Tel: 069-751-441
Tip: Tri studio apartmana sa po tri ležaja(****)

Nenadović Rajko

Adresa: MARKOSTAN I
Tel: 069-560-906
Tip: Dva jednosobna apartman sa po dva ležaja(****)

Bakay Tercan Aylin

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: /
Tip: Jedan stan sa dva ležaja(/)

Glamočanin Zorica

Adresa: LEPETANE
Tel: 067 592 615
Tip: Jedan dvosobni apartman sa šest ležaja(***)

Ozdereli Bengiz

Adresa: KALIMANJSKA II
Tel: 069 449 185
Tip: Jedan stan sa jednim ležajem(/)

Gačević Ivana

Adresa: BRDA
Tel: 067 626 232
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Mijanović Radovan

Adresa: NOVO NASELJE BB
Tel: 069-480-020
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Mijanović Radovan

Adresa: NOVO NASELJE BB
Tel: 069-480-020
Tip: Šest jednosobnih apartmana sa po tri ležaja(***)

Ćetković Zoran

Adresa: STANIČIĆA 45
Tel: 067-576-912
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(***)

Đurković Nada

Adresa: BJELILA
Tel: 069 12 09 98
Tip: Pet jednosobnih apartmana sa po dva ležaja(****)

Pmc Construction

Adresa: TRG OD KULTURE 7A
Tel: 067 293 293
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Pmc Construction

Adresa: TRG OD KULTURE 7A
Tel: 067 293 293
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Colić Irena

Adresa: OBALA BOGIŠIĆA BB
Tel: 069 345 192
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Sedlić Biljana

Adresa: ORJENSKA 1A
Tel: 068-559-614
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Standard Group Montenegro

Adresa: DŽORDŽA VAŠINGTONA 108/36
Tel: 067-553-599
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Jovićević Stevo

Adresa: NIKOLE TESLE 5
Tel: 069-802-250
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Jovićević Stevo

Adresa: NIKOLE TESLE 5
Tel: 069-802-250
Tip: Jedan studio apatrtman sa dva ležaja(****)

Kasatochkina Olga

Adresa: GOŠIĆI BB
Tel: 067-423-927
Tip: Kuća za iznajmljiavnje sa sedam ležaja(***)

Antonov Sergei

Adresa: PONTA SELJANOVA BB
Tel: 069-170-787
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Petrović Vinka

Adresa: KALIMANJSKA 24
Tel: 068-002-210
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Petrović Vinka

Adresa: KALIMANJSKA 24
Tel: 068-002-210
Tip: Dva studio apartmana sa po dva četiri ležaja(***)

Đurđević Predrag

Adresa: VRELO BB KRAŠIĆI
Tel: 068-601-030
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(***)

Radovanović Maja

Adresa: DONJA LASTVA 115
Tel: 067-811-720
Tip: Tri jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Janković Patricija

Adresa: SELJANOVO 13
Tel: 067-507-332
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Lazarević Dila

Adresa: BRDA BB
Tel: 067-045-294
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Ivošević Srđan

Adresa: RADOVIĆI BB
Tel: 069-664-675
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Globarević Milenko

Adresa: DONJA LASTVA BB
Tel: 068-031-004
Tip: Sedam dvosobnih apartmana sa po dva ležaja(****)

Nerandžić Bogdan

Adresa: LEPETANE BB
Tel: 018-510-504
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

Nerandžić Bogdan

Adresa: LEPETANE BB
Tel: 018-510-504
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(***)

Helada Mont Doo

Adresa: NIKŠIĆKA 14
Tel: 069-069-130
Tip: Dva jednosobna stana sa po četiri ležaja(/)

Helada Mont Doo

Adresa: NIKŠIĆKA 14
Tel: 069-069-130
Tip: Dva jednosobna stana sa po dva ležaja(/)

Helada Mont Doo

Adresa: NIKŠIĆKA 14
Tel: 069-069-130
Tip: Dva jednosobna stana sa po tri ležaja(/)

Trojanović Mišo

Adresa: OBALA FILIPA MILOŠEVIĆA BB
Tel: 068 832 484
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Trojanović Mišo

Adresa: OBALA FILIPA MILOŠEVIĆA BB
Tel: 068 832 484
Tip: Jedan studio apartaman sa jednim ležajem(****)

Trojanović Petar

Adresa: OBALA FILIPA MILOŠEVIĆA BB
Tel: 032 674 336
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Trojanović Petar

Adresa: OBALA FILIPA MILOŠEVIĆA BB
Tel: 032 674 336
Tip: Jedan studio apartaman sa jednim ležajem(****)

Mialčić Mileva

Adresa: KAVA BB
Tel: 069 208 395
Tip: Jedan dvosobni apartaman sa četiri ležaja(****)

Mialčić Mileva

Adresa: KAVA BB
Tel: 069 208 395
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Stegić Željko

Adresa: OBALA BOGIŠIĆI BB
Tel: 067 593 437
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Stegić Željko

Adresa: OBALA BOGIŠIĆI BB
Tel: 067 593 437
Tip: Jedan studio apartman sa dva ležaja(****)

Shatokhin Igor

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni stan sa tri ležaja(/)

Semsa Aysa

Adresa: ĐAČKA BB
Tel: 067 348 813
Tip: Jedan dvosobni stan sa dva ležaja(/)

Topalović Neđeljko

Adresa: UL. BEOGRADSKA 7
Tel: 069 550 303
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Manko Natalya

Adresa: BRŠTIN BB
Tel: 063 414 121
Tip: Dva jednosobna apartamana sa po dva ležaja(**)

Marković Toni

Adresa: DONJA LASTVA BB
Tel: 069 450 521
Tip: Dvije trokrevtene sobe(***)

Marković Toni

Adresa: DONJA LASTVA BB
Tel: 069 450 521
Tip: Jedna dvokrevtena soba(***)

Novosel Milorad

Adresa: BEOGRADSKA 23
Tel: 069 892 103
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Novosel Milorad

Adresa: BEOGRADSKA 23
Tel: 069 892 103
Tip: Jedan studio apartaman sa dva ležaja(****)

Lubarda Stanka

Adresa: BOGIŠIĆI BB
Tel: 069 267 877
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Kuzman Sonja

Adresa: BOGIŠIĆI BB
Tel: /
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Balcioglu Pelin

Adresa: NIKŠIĆKA BB
Tel: 069 374 065 (zastupnik)
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Mehmet Turan Sangur

Adresa: NIKŠIĆKA BB
Tel: 069 374 065 (zastupnik)
Tip: Jedan studio stan sa dva ležaja(/)

Rapokhin Andrey

Adresa: NIKŠIĆKA BB
Tel: 069 374 065 (zastupnik)
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Kinay Murat

Adresa: MARKUŠEVINA BB
Tel: 069 374 065 (zastupnik)
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Rajković Miodrag

Adresa: LEPETANE BB
Tel: 068 136 744
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(**)

Handžiev Petre

Adresa: UČURI DO 49
Tel: 069 669 950
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(****)

Handžiev Petre

Adresa: UČURI DO 49
Tel: 069 669 950
Tip: Jedan studio apartaman sa dva ležaja(****)

Čmelik Martin

Adresa: KALIMANJSKA 39
Tel: 381 621607313
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Krstić Đuro

Adresa: KAVA BB
Tel: 069 642 797
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po tri ležaja(***)

Krstić Đuro

Adresa: KAVA BB
Tel: 069 642 797
Tip: Dvije dvokrevtene sobe(***)

Lakić Vukašin

Adresa: OPATOVO BB
Tel: 069 882 116
Tip: Jedan jednosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Lakić Vukašin

Adresa: OPATOVO BB
Tel: 069 882 116
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Asanović Ilinka

Adresa: ŠETALIŠTE SELJANOVO 25
Tel: 067 415 210
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Asanović Ilinka

Adresa: ŠETALIŠTE SELJANOVO 25
Tel: 067 415 210
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(****)

Doo Mne For You

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 068 034 770
Tip: Jedan dvosobni stan sa pet ležaja(/)

Doo Mne For You

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 068 034 770
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Doo Mne For You

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 068 034 770
Tip: Jedan jednosobni stan sa četiri ležaja(/)

Stjepčević Dejan

Adresa: DONJ LASTVA
Tel: 069 459 666
Tip: Jedan dvosobni apartman sa četiri ležaja(***)

Cloudy Tommy Doo

Adresa: KALIMANJ BB
Tel: 068 434 106
Tip: Jedan dvosobni stan sa tri ležaja(/)

Catareos Doo

Adresa: ROLOVINA BB
Tel: 069 207 306
Tip: Tri studio stana sa po dva ležaja(/)

Sip M Doo

Adresa: ĐAČKA BB
Tel: 069 213 331
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Krstović Marta

Adresa: MAŽINA 89/2
Tel: 067 513 343
Tip: Jedan trosobni stan sa šest ležaja(/)

Preduzetnik Petković Božidar

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 15
Tel: 069-086-156
Tip: Dva dvosobna apartmana sa po četiri ležaja(****)

Preduzetnik Petković Božidar

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 15
Tel: 069-086-156
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(****)

Preduzetnik Petković Božidar

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 15
Tel: 069-086-156
Tip: Jedan trosobni apartman sa šest ležaja(****)

Kružić Ivana

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 13
Tel: 069-231-638
Tip: Pet jednosobnih apartmana sa po dva ležaja(****)

Kružić Ivana

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 13
Tel: 069-231-638
Tip: Tri studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Pinjatić Terezina

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 8
Tel: 069-347-557
Tip: Dva jednosobna apartmana sa po dva ležaja(***)

Pinjatić Terezina

Adresa: BRIJEG GVEROVIĆA 8
Tel: 069-347-557
Tip: Jedan jednosobni apartman sa dva ležaja(***)

K&V Corp Doo

Adresa: LUSTICA BAY
Tel: 069 877 410
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa deset ležaja(*****)

Kordić Stanislav

Adresa: KALIMANJSKA 54
Tel: 067 300 678
Tip: Dva studio apartmana sa po dva ležaja(****)

Kordić Stanislav

Adresa: KALIMANJSKA 54
Tel: 067 300 678
Tip: Jedan jednosobni apartman sa tri ležaja(****)

Sellers John

Adresa: BOGIŠIĆI BB
Tel: /
Tip: Kuća za iznajmljivanje sa šest ležaja(****)

Petrović Anton

Adresa: KRAŠIĆI
Tel: 069 340 429
Tip: Tri studio apartmana sa po tri ležaja(***)

Cetinkaya Rustem

Adresa: PORTO MONTENEGRO
Tel: 067 456 820
Tip: Jedan jednosobni stan sa dva ležaja(/)

Ilić Aleksandar

Adresa: DONJA LASTVA
Tel: 063 320 108
Tip: Jedan dvosobni stan sa četiri ležaja(/)

Izdvajamo