Solila

19-Januar-2014

Ova lokalna atrakcija grada Tivta je oaza netaknute prirode koja pružautočište veoma rijetkim vrstama ptica – flamingosima i kormoranima, koje ujedno spadaju u najugroženije ptice u Evropi.

Na Solilima se otvaraju vrata Tivtu da uđe u svijet eko turizma, uvodeći u svoju ponudu novi vid turizma, a to je Birdwatching. Prema Master planu razvoja turizma (regija boke Kotorske) planirano je da se tivatska Solila postepeno pretvore u ornitološki park.

Virtualna tura

post image