Tivat je dobitnik bronzane nagrade u okviru Green Destinations procesa

20-Juli-2022

Turistička organizacija Tivat, kao prva destinacija u Crnoj Gori koja je pristupila programu Green Destinations, redovno sprovodi aktivnosti koje će uticati na efikasnije upravljanje destinacijom kroz unaprjeđenje kvaliteta prateći globalne standarde GSTC-a (Globalnog savjeta za održivi turizam) implementiranim kroz kriterijume Green Destinations, kao akreditovane organizacije.

U okviru pomenutih aktivnosti Turistička organizacija Tivat je imala zadatak da tokom proteklog perioda izvijesti o 100 traženih kriterijuma, a potom je uslijedila revizija istih. Tivat kao aplikant je, nakon revizije i evaluacije od strane Green Destinations komisije za sertifikaciju, uspješno postigao status Green Destinations Bronze Award. Tim dostignućem, Tivat je i prva destinacija na Zapadnom Balkanu (WB6) koja je dostigla ovaj nivo. Tivat je od 2020. godine radio na razvoju i izvještavanju, te je sa dvije priče dobre prakse (Tivatska Solila i TransformaTivat) dobio globalno priznanje u okviru takmičenja Top 100, posvećeno primjerima dobre prakse

U procesu evaluacije destinacije bodovi se dodjeljuju na osnovu svih dostavljenih kriterijuma prema Green Destinations standardima, koji su podijeljeni u 6 tema te se uzima prosjek istih i definiše nivo nagrade. Tivat je sa prosječnom ocjenom 6,7 u 6 kategorija na skali od 1 do 10 nagrađen bronzom, koja se dobija ukoliko je ukupan skor veći od 5,9.

Nagrade za predsertifikaciju izdaju se na period od dvije godine i zahtijevaju reviziju na licu mjesta svake 4. godine, a desk reviziju (reviziju bez dolaska u destinaciju) svake 2. godine. Sertifikacija važi za period od 3 godine i svaka trogodišnja provjera će biti na licu mesta. U ovom slučaju, za Tivat je izvršena desk revizija od strane više revizorke Tine Hedi Zakonjšek iz Slovenije.

Destinacija je postigla najvišu ocjenu u temi Socijalno blagostanje 8.1, dok je u temi Kultura i tradicija ocijenjena sa 8.0. Najniži rezultat 4.7 je dodijeljen za temu Poslovanje i ugostiteljstvo, uz savjet destinaciji da podstakne podizanje svijesti među predstavnicima turističkog sektora kada su u pitanju teme održivosti poput monitoringa, smanjenja potrošnje električne energije, smanjenja potrošnje vode, plastičnog otpada i sl.

Kao neki od važnijih kriterijuma na kojima treba raditi u narednom periodu kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou ističe se upravljanje otpadom (monitoring, smanjenje, odvajanje i reciklaža otpada), monitoring ekonomskih uticaja (koji podrazumijeva da se uspješnost sezone ne mjeri brojem turista i ostvarenih noćenja već praćenjem i indikatora kao što su potrošnja turista, zaposlenost, investicije itd.), upravljanje klimatskim promjenama, upravljanje rizicima vezano za zaštitu životne sredine. Ovo su samo primjeri indikatora razvoja koji moraju biti riješeni na nacionalnom i implementirani na lokalnom nivou, a koje je potrebno unaprijediti i u procesu pristupanja EU.

“Budući da je ovo prva revizija, destinacija je dobro obavila posao u implementaciji održivosti u svom poslovanju i izvještavanje o 100 kriterijuma. Destinaciji se savjetuje da slijedi uputstva i preporuke iz ovog revizorskog izvještaja za poboljšanje rezultata u budućnosti”, riječi su revizorke Zakonjšek. Stoga će sljedeći korak biti završetak akcionog plana za naredne dvije godine kako bi tim opštine Tivat, javnih institucija i privrede koji je radio na ovim kriterijumima u prethodnom periodu, imao jasnu mapu puta za rad na tim poboljšanjima.

Postoje brojni benefiti kod destinacija učesnica u programu GD sertifikacije, naročito onih koje su dobitnici određenih priznanja, a najznačajniji su: 1) postati kredibilno konkurentniji u svim aspektima održivosti, što se takođe mora posmatrati kao zadatak u ekološkoj državi; 2) marketinške pogodnosti koje funkcionišu u skladu sa svjetskim trendovima rastuće potražnje za istinski održivim destinacijama i iskustvima; 3) razmjena iskustava i umrežavanje sa turističkim destinacijama širom svijeta.

post image