Zaposleni u TOT

30-Oktobar-2020

 

Danica Banjević
direktorica Stručne službe
Kontakt: danica.banjevic@tivat.travel


Magdalena Tujković
menadžerka za organizovanje sajamskih nastupa i propaganda
Kontakt: magdalena.tujkovic@tivat.travel
Damir Pjetrović
saradnik za analizu tržišta prihoda i statistiku
Kontakt: damir.pjetrovic@tivat.travel


Sandra Kilibarda
menadžerka za informativnu djelatnost, promotivne aktivnosti i inokorespodenciju
Kontakt: sandra.kilibarda@tivat.travel
Tamara Krstović
menadžerka za PR i marketing aktivnosti
Kontakt: tamara.krstovic@tivat.travel


Milorad Karadžić
saradnik analitičar za regionalnu saradnju
Kontakt: milorad.karadzic@tivat.travel
Stasija Kaluđerović
saradnica za opšte poslove i informativnu djelatnost
Kontakt: stasija.kaludjerovic@tivat.travel


Nikola Pešalj
saradnik za opšte poslove i informativnu djelatnost
Dejana Stjepčević
saradnica koordinatorka u poslovima TIB-a
Kontakt: dejana.stjepcevic@tivat.travel


Silvana Brguljan
menadžerka za administrativna pitanja i finansije
Kontakt: silvana.brguljan@tivat.travel
Mihael Đuričić
saradnik za internet i promociju i komunikaciju na društvenim mrežama, fotograf
Kontakt: mihael.djuricic@tivat.travel
Ivan Matijević
referent u TIB-u
Kontakt: ivan.matijevic@tivat.travel
Antonio Maslovar
referent u TIB-u
Kontakt: antonio.maslovar@tivat.travel