Pješačka staza Radovići-Žanjice

1-Februar-2014

Staza polazi iz Radovića(98mnv) ka zaseoku Gošići odakle nastavlja ka selu Babunci i za taj dio staze se koristi stari kameni Austrougarski put. Babunci su i najvisočija tačka trase(250mnv).Dalje nastavlja ka lokaciji Bare-Lokanj(149mnv) koristeći kombinaciju starog i betonskog seoskog puta.

Na toj lokaciji je i raskrsnica kružne staze(prvi dio). Jedan krak staze ide ka selu Tići(160mnv) i kreće se pretežno uskim asfaltnim putem a zatim silazi ka Žanjicama(plaža-izletište). U tom reonu se ponovo koristi stara kamena staza. Staza se zatim kreće kroz maslinovu šumu ka selu Marovići i u tom reonu se koristi makadamski put sa manjom kombinacijom betonskog puta te se ponovo vraća na lokaciju Bare-Lokanj.

Drugi krak staze skreće ka selima Zambelići i Begovići a zatim ka Radovićima gdje se i završava ova kružna ruta. Ovaj dio rute je pretežno asfaltni put i plan je da se iskoristi za sledeće rute koje bi se odvajale sa ove staze ka određenim lokacijama istorijskog značaja i vidikovcima tako da se sami sadržaj drugog dijela staze upotpuni.

post image