Dani magnolije i ”Turistički cvijet”

U okviru manifestacije „Dani magnolije” održava se tradicionalna akcija „Turistički cvijet” organizovana od strane Turističke organizacije Tivat. Akcija ima za cilj animiranje građana da daju svoj doprinos uređenju grada u hortikulturnom smislu, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni.

Akcija se otvara početkom maja, a komisija je angažovana na terenu cijele opštine Tivat sve do početka juna kada se biraju najbolji kandidati.

Kategorije koje se biraju su: Najljepše uređena dvorišta, Najuređenije dvorište ispred stambeno-poslovnog prostora, Najljepši balkon, Najljepša živa ograda, Najljepše stablo magnolije, Originalnost u hortikulturnom uređenju prostora i dr.

U okviru Dana magnolije Turistička organizacija Tivat svake godine na specifičan i nov način obilježi i dane u susret Turističkom cvijetu, a koji su značajni dani u ekološkom kalendaru, kao što su Dan planete zemlje (22.04) i Svjetski dan zaštite životne sredine (05.06).

post image