Obavještenje o radnom vremenu za vrijeme državnog praznika 13. 14. i 15. jul

12-Juli-2019

Turistička organizacija Tivat obavještava građane i goste da će prijavu boravka tokom trajanja državnog praznika 13.,14. i 15. jula moći obaviti u turističkim biroima u periodu od:

Centar

13. i 14. jul (subota i nedelja) 08:00 – 15:00 h.

15. jul (ponedjeljak) 08:00 – 15:00 h.

Donja Lastva, Radovići i Krašići

13. jul (subota) 08:00 – 14:00 h.

15. jul (ponedjeljak) 08:00 – 15:00 h.

 

ili kod zaposlenih u Turističkoj organizaciji Tivat koji vrše prijavu boravka na terenu, na poziv

kontakt telefon : 069 545 013 za Radoviće i Krašiće i

067 647 722 za područje od Lepetana do Gradiošnice

Naplata za plovne objekte se vrši bez promjena, svakog dana u redovnom radnom vremenu od 06h-22h

 

post image