Turistička organizacija Tivat na IX susretu organizatora manifestacija

16-Februar-2016

Turistička organizacija Tivat je predstavila ponudu grada Tivta i program manifestacija na IX susretu organizatora manifestacija u Beogradu. Predstavnik TO Tivat, Milorad Karadžić imao je vpriliku da se obrati publici i kroz kratku i efektnu prezentaciju upozna prisutne sa desavanjima u gradu.

Izrađena je i nova brošura koja se po prvi put radi na ovim prostorima i od strane TO Tivat,a  koja na jedan lijep i slikovit način prikazuje sve manifestacije u našem gradu (od januara do decembra).

Ovom susretu prisusvovali su i predstavnici Centra za kulturu Tivat gdje je direktor CZK-a Vojislav Kaluđerović predstavio f”Purgatorije.”

post image