„Upravljanje zaštićenim područjem „Tivatska Solila“

3-Februar-2014

Turistička organizacija Tivta je prisustvovala Okruglom stolu na temu „Upravljanje zaštićenim područjem „Tivatska Solila“ – primjena IUOP-a na lokalnom nivou“ održanom 03.02.2014.godine. Okrugli sto održao se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat, a povodom Svetskog dana močvarnih staništa. Radionica je organizovana od strane JP Morsko dobro, Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Opštine Tivat.
Radionica koja se organizovala u okviru IPA Adristic projekta „SHAPE“ i IPA prekograničnog projekta „ORNIBA“ imala je za cilj prezentaciju primjene integralnog upravljanja obalnim područjem na lokalnom nivou kroz primjer upravljanja zaštićenim područjem „Tivatska Solila“, kao i podizanje svijesti djece i omladine o važnosti ptica i njihovih staništa.
Kroz ova dva projekta predvidjene su određene aktivnosti koje će se preduzeti na ovom području koje su interesantne za valorizaciju Solila kao lokalne atrakcije grada.
– razvoj marikulture
-Otvaranje info punkta na ulazu u Solila
– Wellness centar
-Posmatranje ptica u centralnom dijelu rezervata prirode
-jedan bazen za kristalizaciju soli
– ostrvo za gniježdenje ptica
– postavljanje signalizacije tabli i oznaka
– obezbjedjivanje parkinga za posjetioce
– promotivne aktivnosti
Turistička organizacija može da izrazi veliko zadovoljstvo što se na ovom području preduzimaju i što će se preduzimati ovako značajni koraci.