MJERE U CILJU SUZBIJANJA PANDEMIJE COVID-19 / 22.12.2020 – 11.01.2021.

22-Decembar-2020

Ministarstvo zdravlja propisalo je nove mjere za suzbijanje koronavirusa koje će važiti od utorka do 11. januara naredne godine.

Nove mjere možete preuzeti ovdje

post image