Besplatno PCR testiranje turista u Tivtu

24-Juni-2021

Shodno Uputstvu koje je definisalo Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomskog razvoja, uslovi besplatnog PCR testiranja za turiste kojima je isti neophodan za povratak u matičnu zemlju su sljedeći:

Testiraju se samo turisti kojima je PCR test neophodan za povratak u matičnu zemlju;
Testiraju se samo turisti koji imaju dokaz o plaćenoj boravišnoj taksi u registrovanom smještajnom objektu;
Zakazivanje testiranja se vrši putem e-mail adrese: pcrtivat@gmail.com;
Turista je dužan da se na testiranju pojavi u tačno dogovorenom terminu, u protivnom neće biti testiran;
Testiranje se obavlja u tivatskom Domu zdravlja u periodu od 07h do 09h;

Radi blagovremenog zakazivanja, uzorkovanja i dobijanja rezultata, izdavalac smještaja (hotel, hostel, kamp, registrovani izdavalac privatnog smještaja), turista ili turistička agencija preko koje je turista došao u Tivat, dužan je da:

Podnese Prijavu za testiranje na gore pomenutu e-mail adresu;
Prijava mora da sadrži: ime i prezime turiste i izdavaoca smještaja, broj putne isprave/kopiju pasoša turiste, potvrdu o plaćenoj boravišnoj taksi u registrovanom smještajnom objektu, tačan datum i vrijeme odlaska iz Crne Gore, kao i destinaciju u koju se putuje, i e-mail adresu putem koje će podnosilac zahtjeva biti informisan o zakazanom terminu testiranja;
Prijavu sa propratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti odmah po dolasku turista ili najkasnije četiri dana (96h) prije povratka u matičnu zemlju;

Apelujemo na hotelijere, agencije i registrovane izdavaoce privatnog smještaja (stanodavce) da informišu turiste koji koriste njihove usluge o uslovima, načinu i postupku testiranja turista, poštovanju utvrđenih rokova i dokumentaciji koja je neophodna prilikom prijave za besplatno PCR testiranje turista.

post image