Tivatska priča o dobroj praksi odabrana u sklopu Top 100 priča o održivosti destinacije 2021

5-Oktobar-2021

Na takmičenju Top 100 Destination Sustainability Stories svake godine se prikupljaju priče o održivom turizmu i dobre prakse destinacija širom svijeta koje se dijele kao inspirativni primjeri drugima, od turističkih djelatnika do putnika. Pričajući svoje priče, organizacije za upravljanje destinacijama mogu biti priznate i prepoznate za rješenja koja su implementirale kao odgovor na izazove i probleme sa kojima su se suočile.

Turistička organizacija opštine Tivat je ove godine aplicirala na takmičenju sa projektom „TransformaTivat”, kao primjerom dobre prakse. Projekat „TransformaTivat” je osmišljen kako bi se akcenat stavio na lokalnu zajednicu i poboljšanje vizuelne estetike. Oslikani od strane lokalnih umjetnika, ormarići za struju koji se nalaze na potezu od rive Pine do Kalimanja, dobili su i drugu namjenu, da uljepšaju grad i poboljšaju urbani pejzaž Tivta, a samim tim su postali i nova turistička atrakcija u Tivtu. Projekat nije imao za cilj samo rješenje problema neprivlačnih električnih ormarića, već i angažovanje lokalne zajednice, te u saradnji sa grupom umjetnika, da podijeli poruke o značaju očuvanja životne sredine. Cilj je bio i podstaknuti stanovnike i goste da uspore, zastanu, razmisle, započnu razgovore i uživaju u održivoj transformaciji grada. Ormariće su oslikavali: Vladimir Jovićević, Tanja Nikolić, Jana Farkaš, Hana Mirkov, Iva Gopčević Čelanović, Zoran Kruta (https://tivat.travel/transformativat/ ).

Prijave su ocjenjivali Održivi tim za Top 100, konsultanti i partneri Green Destinations, a cijeli proces je koordiniran od strane Green Destinations. Odbor TOP 100 naglašava da odabir na listu 100 najboljih ne znači da je destinacija održiva, već da je destinacija odabrana na osnovu minimalnog nivoa usklađenosti sa ključnim kriterijumima standarda „Green Destinations” i izabrana na listu na osnovu procjene stručnjaka o priči o dobroj praksi. Pored priče o dobroj praksi TO Tivat je u ovom procesu dostavila i izvještaj o ukupno 30 osnovnih kriterijuma standarda Green Destinations.

Konkurs se održava pod pokroviteljstvom TOP 100 partnerstva, uz poseban doprinos organizacija kao što su: Green Destinations, QualityCoast, Travelife, ITB Berlin, Asian Ecotourism Network, Ecotourism Australia, Global Ecotourism Network, Sustainable First i GLP Films.

Priča „TransformaTivat” i cijela lista Top 100 2021 dostupna je na web stranici Green Destinations https://greendestinations.org/programs-and-services/top-100-destinations/ .

post image