TO Tivat održala sastanak sa predstavnicima turističke privrede

12-Maj-2021

Turistička organizacija opštine Tivat je danas, 11. maja, održala sastanak sa predstavnicima lokalne turističke privrede u zgradi Opštine Tivat. Na pomenutom sastanku razgovaralo se o daljim aktivnostima i planovima za nastupajuću ljetnju turističku sezonu, kao i o aktuelnim problemima koje bi trebalo sanirati u narednom periodu, a tiču se poslovanja hotelske privrede i saradnje sa drugim institucijama i službama na opštinskom i/ili državnom nivou. 

 

Direktorica TO Tivat Danica Banjević upoznala je hotelijere sa planovima TO Tivat za pripremu sezone. „TO Tivat će učestvovati u regionalnoj kampanji zajedno sa NTO CG i ostalim lokalnim turističkim organizacijama, kada je planirana promocija po gradovima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Kosovu, a takođe je aktuelna digitalna kampanja na ovim tržištima”, istakla je Banjević. Kada je riječ o digitalnom maketingu ona je takođe navela da će TO Tivat svoju ponudu predstaviti na platformi Outdoor Active, koja se bazira na aktivnom odmoru. 

 

Tivatski hoteli se takođe pripremaju za turističku sezonu, ali imajući u vidu neizvjesnost toka iste, kao i epidemiološku situaciju i važeće mjere u datom momentu, čini se da će i ovu godinu karakterisati rezervacije smještajnih kapaciteta neposredno prije dolaska, iako u pojedinim hotelima već ima najava za jul i avgust. Hotelijeri su iznijeli svoj stav o vodiču kroz sigurnosno-zdravstvene protokole za Covid 19, koje je propisalo Ministarstvo zdravlja u sardanji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja. Istakli su da određene procedure za turističku privredu nijesu jasno definisane. Ujedno, sugestija je da mjere koje objavljuju IJZ i Ministarstvo zdravlja moraju biti preciznije i prevedene, obzirom da se odnose ciljano na putnike i turiste, te kao takve da budu objavljene na portalima nadležnih institucija. Kao jedan od problema hotelijeri su naveli i deficit radne snage i obučenih kadrova, što takođe otežava poslovanje. 

 

Prijedlog je da u budućem periodu određenim sastancima Koordinacionog tijela za praćenje turističke sezone prisustvuje i predstavnik hotelske turističke privrede, kako bi se u dogovoru sa predstavnicima ostalnih opštinskih institucija i nadležnih inspekcija došlo do rješenja postojećih problema, zaključeno je na danas održanom sastanku.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici hotela Regent Porto Montenegro, The Chedi Luštica Bay, Nikki Beach Montenegro, Palma, La Roche, Franca i Anderba. 

post image